96-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.08.2021 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (344.44 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од стоковните резерви без надомест
2 Информација за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Министерството за економија, со Предлог-одлука