82-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.06.2021 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (361.49 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на закон за изменување на законот за животна средина, по скратена постапка
2 Информација во врска со реализацијата на Проектот – Изградба на новиот објект на НУ Турски театар - Скопје
3 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 2 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.2125/18 од 27.12.2018 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје, со предлог-одлуки
4 Предлог Одлука за изменување на Одлуката за доделување на средствата за финасирање на прокети за развој на селата во 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година