61-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.04.2021 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (358.53 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Деветтата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 1 април 2021 година, со Записник од третата седница на Групата за процена, одржана на 1 април 2021 година и со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението
2 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
3 Прашања и предлози /61/