49-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.03.2021 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (336.92 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за потребата од назначување на агент за процесни услуги на Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии во процесот на издавање на Еврообврзница на меѓународниот пазар на капитал
2 Предлог-одлука за максимален износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Северна Македонија