29-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.12.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (367.19 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог - одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
2 Предлог - одлука за зголемување на почетниот капитал на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје
3 Информација во врска со измени и дополнувања на Договорот за основање на енергетска заедница
4 Информација во врска со одржување на Осумнаесеттиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 17-ти декември 2020 година во Тиват, Црна Гора
5 Информација за извршување на Одлуката на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.45/2020 („Службен весник на РСМ“ бр.143/2020)
6 Предлог на стратегија за регионален развој 2020 - 2030
7 Предлог на закон за рамномерен регионален развој, по скратена постапка
8 Предлог - програма за изменување и дополнуање на Програмата за Рамномерен регонален развој за 2020 година