28-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.12.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (429.46 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог - одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија
2 Предлог листа на проекти од општини за финансирање од дополнителни средства, со Предлог - одлука
3 Информација за поддршка на граѓаните и бизнисите во справување со корона кризата , со предлог - одлуки
4 Предлог - одлука за давање финансиска поддршка на филмски работници
5 Предлог - одлука за давање на финансиска поддршка на уметници и на културни работници
6 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (30.000.000,00 денари на Општина Арачиново, како еднократна неповратна финансиска поддршка, за справување со потешкотиите во тековното работење настанати поради COVID – 19 кризата)
7 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Будимпешта на адреса: ул. Балогвар бр. 9, во сопственост на Република Северна Македонија, кој не се користи за потреби на Амбасада од неговото купување во 2007 година
8 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Хараре на адреса: „41 Argyle Drive, Highlands, Harare, Zimbabwe“, кој Република Северна Македонија го доби во процесот на сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ
9 Предлог - одлука за предвремена примена на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
10 Кадровски прашања /28/
11 Прашања и предлози /28/
12 Информација за постапување по заклучоците во врска со Информацијата за инвестициската арбитража во предметот Gokul das Binani and Madhu Binani против Република Северна Македонија од 3 Ноември 2020 година ( нова поведена арбитражна постапка против Република Македонија од страна на Гокул дас Бинани и Мадху Бинани ), разгледана на 24та Седница на Владата.
13 Информација за координација на процесот на спроведување и следење на реформата на јавна администрација
14 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на 15 тони експлозив - тротил на Дирекција за заштита и спасување