23-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.11.2020 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (358.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Четвртата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 20 ноември 2020 година, со Записник од седницата на Групата за процена, одржана на 19.11.2020 година и со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението
2 Информација за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат,видовите на мерки и активности и степените на обезбедување, со Предлог - уредба
3 Прашања и предлози /23/
4 Кадровски прашања /23/