20-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.11.2020 - 20:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (374.69 KB)
https://vlada.mk/node/23177
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската банка за обнова и развој, кој се однесува на соработката за поддршка на процесот за членство во Европската Унија
2 Џекоб Даниел Вајли, барање за прием во државјанство на Република Северна Македонија
3 Прашања и предлози/20
4 Предлог - одлука за испраќање на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија "EUTM RCA" во Централна Африканска Република