Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

 

Владата на Република Македонија на денешната, 50-та редовна седница, првата точка на дневниот ред им ги отстапи на амбасадорот на Република Бугарија во нашата земја Иван Великов Петков и на шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар.

Амбасадорот на Република Бугарија Иван Великов Петков пред членовите на Владата ги презентираше програмата и приоритетите на бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, додека амбасадорот Жбогар изрази поддршка на процесите поврзани со европските интеграции на нашата земја.

Давајќи им збор на двајцата амбасадори, премиерот Заев истакна дека пораките што доаѓаат од Република Бугарија, актуелен претседавач на Советот на ЕУ, и од ЕУ, се охрабрувачки и мотивирачки за сите учесници во процесот на пристапување на нашата земја во Европската Унија одговорно да продолжат во реализацијата на приоритетите и реформите неопходни за реализација на оваа стратешка цел на Република Македонија.

Амбасадорот на Република Бугарија Иван Великов Петков, во своето обраќање ги информираше членовите на Владата за мотото на бугарското претседавање со ЕУ „Заедно сме посилни“ како и за приоритетите, при што го истакна вториот приоритет посветен на европската перспектива и поврзаност на Западен Балкан во ЕУ.

Амбасадорот Иван Великов Петков ги издвои и другите приоритети како што се младите, стабилноста, мирот и солидарноста во Европа, како и развојот на дигиталната економија.

Амбасадорот на Република Бугарија порача дека неговата земја ја поддржува Владата на премиерот Заев, опозицијата и граѓанскиот сектор во напорите за постигнување на највисоките национални цели, членство во ЕУ и НАТО и дека очекува сериозни придвижувања во таа насока и покана за старт на преговорите со ЕУ за време на претседавањето на Република Бугарија со Европскиот совет.

Шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар, во името на ЕУ потсети на изјавата на Високата претставничка за надворешна политика и безбедност на ЕУ, која на почетокот на оваа година истакна дека 2018 е клучна година за земјите од Западен Балкан чие вклучување во ЕУ е егзистенцијално прашање.

Амбасадорот Жбогар нагласи дека очекува и понатаму во политиките на Владата на РМ да доминира политичка мудрост, како и одржување на напорите за национално единство за решавање на важните прашања во оваа фаза на пристапувањето на земјата во евро-атлантските иницијативи.

Денес, со почеток во 12 часот, Владата на Република Македонија ќе ја одржи својата 50-та седница.

На денешната седница на Владата ќе присуствува Амбасадорот на Република Бугарија, Иван Великов Петков, кој ќе ја презентира програмата и приоритетите на бугарското претседателствување со Советот на Европската Унија.

Исто така, на седницата, свое обраќање ќе имаат претставници од Банката на Советот на Европа во врска со новиот клинички центар во Скопје.

Во текот на Седницата ќе се расправа и ќе се одлучува по материјалите од годишните инвестициони програми и програми за финансирање, програмите за работа и финансиските извештаи на јавните претпријатија и државните агенции.

Исто така, на владината седница ќе се разгледува Предлог-програмата за работа на Владата на Република Македонија, Информацијата за Програмата на економски реформи 2018-2020 година, Предлог-програмата за развој на туризмот, Предлог-програмата за развој на спорт и млади за 2018 година, како и повеќе предлог-програми и програми за иницијативи и проекти од повеќе министерства.

Владата на оваа седница ќе ја разгледа и Предлог-програмата за задолжително здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија, кои не се здравствено осигурени, Предлог-програма за лекување на ретки болести во Македонија, Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија, Предлог-програма за обезбедување инсулин, како и други предлог-програми од Министерството за здравство кои се во насока на подобро организирање и подобрување на здравствените услуги на граѓаните на Република Македонија.

На денешната 50-та седница на Владата на Република Македонија, министрите ќе ги разгледуваат и Предлог-програмите по иницијатива на министерството за образование кои се однесуваат на научно-истражувачката дејност, подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард, како и реконструкција на основни и средни училишта.

 

Владата на Република Македонија денеска, на 49-та седница, ја разгледа и усвои информацијата за воведување на проект „Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби“, и го задолжи Министерство за образование и наука да изготви предлог законски и подзаконски акти за имплементација на проектот, најдоцна до 31.05.2018 година, во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација; Министерство за труд и социјална политика; Министерство за финансии; Министерство за економија, Генерален секретаријат и Кабинет на министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување инвестициска клима за домашни компании, Зоран Шапуриќ.

Проектот „Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби” предвидува можност за субвенционирање на потребите на студент по негов избор, и тоа: оброк, автобуска карта, карта за во театар, книга и други услуги, во текот на денот, а плаќањето ќе се врши преку мобилен телефон или дигитална студентска картичка.

Овој проект, повеќе од 10 години успешно се спроведува во Република Словенија. Од страна на тамошните институции постои согласност и поддршка за имплементирање на проектот и во Република Македонија, со одредени прилагодувања, согласно финансиските можности на Република Македонија. Притоа, од страна на Владата на Република Словенија постои согласност за техничка поддршка и асистенција при реализација и имплементација на овој проект во Република Македонија.

Во делот на прегледот на состојбите и напредокот во процесот на европска интеграција, Владата ја разгледа и усвои Информацијата за формирање на „Управен комитет на Конзорциумот за зајакнување на изборните и политичките процеси и Владата на Република Македонија за поддршка на спроведување на клучни реформи“.

Во рамките на оваа информација, Владата ги задолжи ко-претседавачите на Управниот комитет, заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи и заменик претседателката на Владата и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, да ја информираат Владата за напредокот во реализација на предвидените активности најмалку на квартално ниво.

Управниот комитет има за цел да обезбеди поддршка за Владата на РМ во идентификувањето и развивањето на приоритети за техничка помош за зајакнување и за спроведување на реформите со зајакнување на капацитетите во сферата на доброто владеење.

На денешната седница Владата ја усвои Информацијата за Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, и донесе Одлука за давање согласност за реализација на поднесената годишна програма на Јавното претпријатие за државни патишта.

На денешната, 49-та седница на Владата, е разгледана и усвоена Информацијата за напредокот на спроведување на процесот на изработка на Стратегискиот одбранбен преглед 2018 (СОП 2018). Владата го задолжи Министерството за одбрана да продолжи со втората етапа на процесот за изработка на СОП 2018, како и да работи на натамошниот развој на предлог текстот на Стратегијата за одбрана согласно планираната динамика.

Владата денеска ја усвои информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со набавката на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во јавните здравствени установи и ЈЗ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо-Охрид со вредност во висина од 150, односно 120 милиони денари за оваа, и за 2019 и 2020 година со утврдена динамика на плаќање за секоја година.

Владата ја разгледа Информацијата за тековните и планираните активности на Националниот Комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам и ги утврди роковите за изработување на националните стратегии и акциски планови за спречување на екстремниот радикализам и за борба против тероризмот.

Владата на Република Македонија на денешната седница разгледа и усвои извештаи за годишното и финансиското работење на повеќе јавни претпријатија и комисии, како и предлог програмата за работа на Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година.

На предлог на Министерство за правда, на денешната седница е разгледана и усвоена информацијата за Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2018 година.

Министерство за труд и социјална политика предложи, а владата усвои повеќе програми од сферата на социјалната политика за 2018 година како Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија, Програма за развој на дејноста за заштита на децата, Програма за остварување на социјалната заштита, како и Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% телесна попреченост на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица.

 

 

Владата на Република Македонија денеска, во 12:00 часот, ќе ја одржи својата редовна 49-та седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

На оваа седница Влaдата ќе ја разгледа информацијата на најновата состојба и за напредокот на процесот за европска интеграција.

Пред министрите на денешната седница ќе се најде и Информацијата за активностите на Националниот Комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам поврзани со целите на Планот 3-6-9.

На денешната, 49-та седница на Владата на Република Македонија, ќе биде презентирана Информацијата за годиншната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година.

Министерсвото за одбрана на седницата ќе информира за напредокот во процесот на изработка на Стратегиски Одбранбен Преглед, а Министерството за здравство ќе информира за текот и прогресот на активностите во врска со набавката на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во повеќе јавни здравствени установи.

Владата на Република Македонија на денешната седница ќе ги разгледа и извештаите за годишното и финансиското работење на повеќе јавни претпријатија и комисии, како и предлог програмата за работа на Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година.

 

Владата на Република Македонија го разгледа и утврди текстот од Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачите и го достави до Собранието на Република Македонија на понатамошно усвојување. Со овој Предлог-закон се врши усогласување со меѓународните стандарди пропишани во оваа област, се обезбедува поголема заштита на укажувачите со што Владата на Република Македонија јасно ги потврдува политиките на борба со корупцијата.

Претседателот на Владата, Зоран Заев во насока на преминување во делот 9, од планот 3-6-9, на владината седница најави дека до крајот на јануари ќе се формира ново тело „Совет за следење на имплементација на стратегијата во правосудството за период 2017 - 2022“ со кое ќе претседава лично тој.

Воедно премиерот Заев, на 48 седница јавно им се заблагодари за завршената успешна работа на членовите на Советот за реформи во правосудството кој работи во рамките на Министерството за правда, и кои активно работеа на изработка на Стратегијата како обврска предвидена во деловите 3 и 6 од планот 3-6-9.

На предлог на Министерството за надворешни работи на денешната владина седница се разгледа и усвои предлог законот за ратификација на дополнителниот протокол 5 на Договорот за изменување и пристапување на Централно европскиот договор за слободна трговија за што беше посочено дека претставува обврска којашто произлегува од Самитот на Западен Балкан којшто се одржа во Трст, а чијашто имплементација ќе влијае позитивно на трговската размена на земјата со земјите од регионот, од ЦЕФТА и земјите од ЕУ.

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за реализација на препораките на ГРЕКО (Група на држави против корупција) на Советот на Европа дадени со Извештајот за евалуација на Република Македонија – Четврт круг, на тема: „Превенција на корупцијата кај членовите на Собранието, судиите и обвинителите“ - и го задолжи Министерството за правда да го достави до ГРЕКО вториот ситуациски извештај - со кој ќе информира за целокупниот прогрес во однос на реализацијата на препораките.

Министрите ја разгледаа информацијата за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО во Авганистан „Одлучна поддршка 2018“ за што беше оценето дека е постигнат значаен придонес во интензивирањето на активностите поврзани со напорите за полноправно членство на земјата во НАТО.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информација за потреба на прием во редовен работен однос на пилоти во Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија и беше донесен заклучок со кој се задолжуваат Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии и Дирекцијата за заштита и спасување за навремено изнаоѓање решение за потребата од ангажирање на пилоти во Дирекцијата за заштита и спасување.

Владата на Република Македонија донесе и неколку кадровски решенија и именуваше неколку нови директори на државни инспекторати. За директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Владата го именуваше Ејуп Јахја, за директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, Сеад Садуковски и за директор на Државниот пазарен инспекторат, Стојко Пауновски. Воедно на денешната владина седница Владата на Република Македонија го замени Генералниот секретар Драги Рашковски, од позицијата претставник на Владата во Акционерското Собрание на Телеком и на таа позиција ја назначи Тања Чачарова Илиевска, советник за правда во канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за македонска литература Владата ги назначи Димка Митева, Љубица Станковска и Владимир Мартиновски.

 

 

Редовна прес-конференција на портпаролот на Владата на Република Македонија, Миле Бошњаковски, по вчерашната владина седница

На денешната седница владата донесе одлука за согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1, со Друштвото за трговија, услуги и производство Џемдаг Лајтинг Еуропа.

Ова е прв договор за гринфилд инвестиција според критериумите од новиот План за економски раст кој беше промовиран непосредно пред Нова Година, вреден 5 милиони евра, и предвидува 100 нови вработувања.

Владата денеска го разгледа и утврди новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, со одлука да го достави до Собранието на Република Македонија согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

Со предложените решенија веледрогериите се задолжуваат да обезбедат пообемна документација која се однесува на квалитетот на лековите кои се предмет на паралелен увоз.

Дополнително со овој предлог-закон се прецизира начинот на издавање на одобрението за паралелен увоз во смисла на утврдување на критериуми и тоа со обезбедување Сертификат за квалитет на лек што e предмет на паралелен увоз, приложен во оригинал. Сертификатот за квалитет треба да биде издаден од страна на производителот на лекот или од лабораторија овластена од надлежен орган на земјата производител или од земјата извозник на лекот.

На овој начин се овозможува подобрена контрола на квалитетот на секоја серија од лековите кои се предмет на паралелен увоз и се обезбедуваат безбедни лекови од паралелен увоз и заштита на пациентите од евентуални неквалитетни лекови.

Владата го усвои предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, со што ќе се овозможи создавање посебно надворешно дело, како дополнителен коректив на системот на истрага при кривични дела извршени од страна на овластени службени лица при Министерството за внатрешни работи и припадници на затворската полиција.

На предлог Министерство за животна средина и просторно планирање, владата денеска ја разгледа и усвои информацијата за ажурираниот Национален имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи во Република Македонија.

Ажурираниот национален имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи опфаќа и препорачува повеќе акции како наредни чекори за исполнување на обврските кон Стокхолмската конвенција и унапредување на животната средина во доменот на овие хемикалии, како што е спречување на неконтролирано горење отпад на нестандардни депонии, воспоставување контрола при увоз на стара опрема со ризик од хемикалии штетни за здравјето на луѓето и животната средина, формирање и функционирање на собирни центри, центри за третман и преработка на искористени возила, како и други мерки.

На денешната седница на владата се разгледани и усвоени повеќе предлог-уредби предложени од Агенцијата за цивилно воздухопловство. Уредбите се однесуваат на начинот на давање услуги на воздухопловната навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, потоа на организацијата и користењето на воздушниот простор, како и на правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услуги на воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа.

Овие предлог-уредби се донесуваат заради новите регулативи од страна на Европската Унија, и се во согласност со обврските преземени со Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (ЕЗВО).
На оваа, 47 седница на владата е усвоена и Информацијата за склучување Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка во случај на катастрофи.

Денеска владата ја усвои и Информацијата за учеството на делегација на Република Македонија на 6-от Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа, и ги задолжи Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во соработка со Министерството за транспорт и врски, Министерство за финансии и Министерството за надворешни работи, да подготват предлог барање до кинеските надлежни институции за добивање информација за финансиска поддршка за инфраструктурните проекти разговарани на билатералната средба со НР Кина.

Владата го разгледа и усвои Извештајот од анализата на нацрт-стратешки планови на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2018.Владата ги задолжи министерствата и другите органи на државната управа при финализирањето на стратешките планови да ги имаат во предвид заклучните согледувања и препоракисодржани во Извештајот, како и стратешките планови 2018-2020 година да ги објават на своите веб локации, најдоцна до 15.01.2018 година.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Анализата на спроведувањето консултации и учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики на Владата и органите на државната управа, и го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, во рок од 5 дена по добивање на Извадокот од Нацрт-записникот од одржаната седница на Владата на Република Македонија, да ги достави препораките од Анализата до сите органи на државната управа.

Владата денеска ја донесе одлуката за формирање Комитет за земјоделство и безбедност на храна, кој има задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната заштита на животните и да дава насоки и предлози заради подобрување на состојбите во спомнатите области..

Со работата на Комитетот раководи претседателот на Владата на Република Македонија како претседател на Комитетот.


Покрај Претседателот на Владата на РМ, членови на Комитетот по функција се и заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот за здравство, министерот за животна средина и просторно планирање, министерот за финансии, директорите на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и на Агенцијата за храна и ветеринарство, директорот на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, директорот на Државен инспекторат за земјоделство, директорот на ЈП Македонски шуми, директорот на ЈП за стопанисување со пасишта, директорот на АД Водостопанство, како и државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и посебниот советник за земјоделство, шумарство и водостопанство на претседателот на Владата на Република Македонија. 

 

Владата на Република Македонија денеска ја одржа 46-тата редовна седница со повеќе точки на дневниот ред.

На денешната седница е донесена одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2018 година.

Максималниот износ на новото задолжување со издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2018 година ќе изнесува 5.454.000.000,00 (пет милијарди четиристотини педесет и четири милиони) денари.

Издавањето на државните хартии од вредност се врши согласно Календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува, во согласност со Буџетот за 2018 година и врз основа на Законот за јавен долг.

 

 

Владата денеска ја разгледа и ја усвои Информацијата во врска со поднесеното барање на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје за издавање на овластување за изградба на Ветерна електрана Богословец и донесе одлука за одобрување за изградба на оваа ветерна електрана, како прва од ваков тип во приватна сопственост.

На оваа 46-та седница владата беше информирана за поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини во општините Неготино, Студеничани, Штип и Сарај, како и општините Прилеп и Долнени.

На денешната седница Владата ја усвои информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, за вршење на дејност одгледување на коноп за медицински цели.

 

 

 

Од 45-тата седница на Владата на РМ: Усвоени повеќе предлог-закони во правосудството, внатрешните работи и полицијата, и за безбедносните служби, како дел од Планот 3-6-9; Усвоена годишната програма на МРТ со забелешки за професионалноста за настаните од 27-ми април;

Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата редовна, 45-та седница, со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

На денешната седница се усвоени повеќе предлог-закони за измени и дополнувања на повеќе законски решенија кои се однесуваат на дел од легислативата во правосудството, внатрешните работи и полицијата, како и на регулативата за работата на безбедносните служби, како дел од итните реформи опфатени со Планот 3-6-9.

Согласно предвиденото, владата го разгледа и утврди Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за судовите. Донесувањето на овој закон има за цел да овозможи воведување на ефикасна контрола над работата на полицијата преку воспоставување на надворешен механизам. Со измените во законот ќе се овозможи Специјализираното судско одделение надлежно за судење на дела од областа на организираниот криминал и корупција за целата територија на Република Македонија во Основниот суд Скопје 1 во Скопје, да постапува по кривични предмети за кои, ново формираното Одделение за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, во рамки на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, има надлежност да спроведува кривична истрага и гонење за кривични дела кои се однесуваат на членовите 2 и 3 од Европската конвенција за човекови права.

Министерство за правда го предложи, а владата го разгледа и усвои Предлог – законот за дополнување на Законот за извршување на санкциитe. Со предложените дополнувања на законот се овозможува највисока можна објективност на истрагите за пречекорувањата на затворската полиција, заради обезбедување на непристрасна оценка во заштита на човековиот дигнитет.

Владата го разгледа и утврди Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство. Со предложените измени и дополнувања на Законот за јавното обвинителство се врши формирање на посебно Одделение за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, се предвидува неговата надлежност, формирањето на истражен центар, како и други прашања поврзани со ова посебно одделение.

На денешната седница Владата на РМ го разгледа и утврди Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба. Со предложените измени, кои произлегуваат од Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство и со кои се предлага во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да се формира посебно Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, се предвидува во ова одделение, покрај јавните обвинители, да бидат вработени и јавнообвинителски службеници кои ќе бидат на ниво В1 и со позиција на јавнообвинителски советник-истражител.

На денешната седница владата го утврди и Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка. Целта на предложениот закон е надминување на постојните недостатоци во областа на посебните истражни мерки, кои беа лоцирани во извештаите на меѓународните организации, а посебно беа обработени во двата извештаи на експертската група на Прибе.

На денешната седница е утврден и Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, со кој се предвидува дополнување на веќе предвидените механизми за надворешна контрола врз работата на Министерството (од страна на Собранието и Народниот правобранител - како досега воспоставени механизми), со дополнителен механизам во вид на посебно известување до Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во точно определени случаи.

Во рамките на овој пакет предлози за измени и дополнувања, владата го разгледа и утврди Предлогот на закон за изменување на Законот за полиција со кој се предвидува ревидирање на одредбата на членот 81, со која се уредени конкретни аспекти во рамки на употребата на средствата за присилба од страна на полициските службеници.

Со усвојување на предложениот закон ќе се овозможи содржинско и нормативно-правно усогласување на одредбите од Законот за полиција со решенијата предвидени во Законот за внатрешни работи односно пакетот прописи чија цел е вопоставување надворешен механизам за контрола на полицијата.

Владата денеска го утврди новиот текст на Предлог - законот за следење на комуникациите.
Со предложениот закон се врши реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите, а со тоа и унапредување на законските решенија со цел нивна соодветна практична имплементација.

Со овој закон се уредуваат постапката за спроведување посебна истражна мерка: следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации; условите и постапката за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата; обврските за Оперативно - техничката агенција и операторите, како и надзорот и контролата над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите.

На денешната седница владата го утврди предлог законот за Оперативно-техничка агенција (ОТА), со одлука да го достави до Собранието на Република Македонија согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

Предлогот на закон за ОТА и неговото донесување произлегува од Планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015), како една од клучните активности во процесот воспоставување правна рамка чија цел ќе биде имплементација на национален модел во предметната област со кој ќе се овозможи реализација на препораките на гореспоменатата група високи експерти.

Со Законот за Оперативно-техничка агенција се уредува основањето на Оперативно-техничка агенција, надлежностите, раководењето, правата и обврските од работен однос на работниците во агенцијата, и стручниот надзор што Оперативно-техничката агенција го врши над работата на операторите и нејзиното финансирање.

На оваа седница е утврден и Предлог - закон за изменување и дополнувања на Законот за електронските комуникации.
Со предложениот закон се врши реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите, а со тоа и унапредување на законските решенија со цел нивна соодветна практична имплементација.

Предлог законот за измени и дополнувања на Законот за електронските комуникации се заснова врз начелото за заштита на моралниот интегритет и почитување на човековите слободи и права утврдени со устав, закон и ратификувани меѓународни договори.

Владата денеска го утврди и Предлог - законот за дополнување на Законот за класифицирани информации. Ова предлог-законско решение произлегува од Планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеењето на правото во врска со следењето на комуникациите (2015), и овозможува постапката за безбедносна проверка од трет степен за лицата назначени во надзорните тела кои вршат надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите, како и за ангажираните акредитирани национални и меѓународни технички експерти од тие тела, согласно Законот за следење на комуникациите, да трае еден месец од денот на поднесување на барањето.

Со овој Предлог на закон се предвидува и безбедносна проверка од втор степен за лицата пред засновање на работен однос во Оперативно – техничката агенција, согласно Законот за Оперативно – техничка агенција, да трае еден месец од денот на поднесувањето на барањето.

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за пристапување на Република Македонија кон глобалното партнерство „Global Deal“ и да го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 5 дена од усвојувањето на оваа информација да ја спроведе постапката за пристапување на Република Македонија во глобалното партнерство „Global Deal“.

Целта на партнерството е изнаоѓање на заеднички решенија и заедничко справување со предизвиците од глобалниот пазар на труд, обезбедувајќи им на сите да имаат придобивки од глобализацијата. Партнерството претставува здружување на различни засегнати страни во линија со Целта 17 („партнерство за цели“) од Агендата за одржлив развој до 2030 година на ООН, но во линија и со Целта 8 за пристојна работа и инклузивен развој, како и Целта 10 за нееднаквостите.

Владата на РМ денеска ја утврди Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2018 година и Предлог-одлука за одобрување на Финансиски план за 2018 година на Македонската радио телевизија. Оваа одлука е придружена со мислењето на владата во кое се истакнува дека ненавременото ставање на Годишната програма за работа на МРТ не е објавена согласно законот, го попречило обезбедувањето на влијание на јавноста врз вкупното работење на јавниот сервис, како и дека МРТ ги прекршила сопствените професионални принципи за сеопфатно информирање на јавноста со прекинот на директниот пренос од Собранието на Република Македонија на 27 април.

Владата на Република Македонија го разгледа и усвои Извештајот за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, со Предлог - одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2018 година. Со донесување на оваа одлука, и во 2018 година ќе им се овозможи на граѓаните по поволни услови да дојдат до сопствен дом.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од основање нова Национална установа „Анасамбл за албански народни ора и песни во Република Македонија“- Скопје и го задолжи Министерството за култура во рок од 30 дена да подготви и до Владата на Република Македонија да достави одлука за основање Национална установа „Анасамбл за албански народни ора и песни во Република Македонија“.

 

Nga seanca e 45-të e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë: Të miratuara më shumë propozim-ligje në jurisprudencën, punët e brendshme dhe në polici, edhe në shërbimet e sigurisë, si pjesë e Planit 3-6-9; I miratuar programi vjetor i RTVM-së me vërejtje për profesionalizmin e ngjarjeve të 27 prillit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë dje e mbajti seancën e saj të rregullt të 45-të me më shumë pika në rendin e ditës, në interes të qytetarëve.

Në seancën e djeshme janë të miratuara më shumë propozim-ligje për ndryshime dhe plotësime të më shume vendime ligjore të lidhura me pjesën e legjislacionit të jurisprudencës, punët e brendshme dhe të policisë, si dhe për rregulloren për punë të shërbimeve të sigurisë, si pjesë nga reformat urgjente të përfshirë me Planin 3-6-9.

Në pajtim me parashikimet, Qeveria e shqyrtoi dhe e përcaktoi Propozim -ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Gjykatat. Miratimi i këtij ligj ka për qëllim të mundësojë kontrollim efektiv mbi punën e policisë përmes krijimit të një mekanizëm të jashtëm. Me ndryshimet e Ligjit do ti mundësohet Repartit të specializuar gjyqësor, kompetent për gjykim të veprave nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë në Gjykatën Themelore 1 Shkup në Shkup, të veprojë mbi rastet penale për të cilat Reparti i sapoformuar për hetime dhe ndjekje të veprave penale të krimeve të kryera nga personat me autorizime policore dhe anëtarë e policisë së burgjeve, në kuadër të Prokurorisë Themelore Publike për krim të organizuar dhe korrupsion, ka autorizim të zbatojë hetim penal dhe ndjekje të veprave penale në lidhje me nenet 2 dhe 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Ministria e Drejtësisë e propozoi, kurse Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Kryerjen e sanksioneve. Me plotësimet e propozuara të Ligjit mundësohet objektivitet më i lartë i mundshëm i hetimeve për tejkalimet e policisë së burgjeve, me qëllim që të sigurohet vlerësim i paanshëm në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor.

Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Prokurorinë Publike. Me ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Ligjin për Prokurorinë Publike bëhet formimi i Repartit të veçantë për hetime dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga personat me autorizime policore dhe anëtarë të policisë së burgjeve, parashikohet kompetenca e tij, formimi i një qendre hetimi, si dhe çështje të tjera të ndërlidhura me këtë Repart të veçantë.

Në seancën e djeshme, Qeveria e RM-së e shqyrtoi dhe e përcaktoi Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Shërbimin e prokurorëve publike. Me ndryshimet të propozuara, të cilat dalin nga Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Prokurorinë Publike dhe me të cilat propozohen në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të formohet një Repart i veçantë për hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga personat me autorizime policore dhe anëtarët e policisë së burgjeve, parashikohet në këtë repart, përveç prokurorëve publike, të jenë të punësuar edhe nëpunës të prokurorisë publike që do të jenë në nivel B1 dhe me pozitë këshilltar –hetues i prokurorisë publike.

Në seancën e djeshme, Qeveria e përcaktoi edhe Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Procedurën penale. Qëllimi i Ligjit të propozuar është tejkalimi i mungesave ekzistuese në fushën e masave të posaçme hetimore, të cilat ishin të vendosura në raportet e organizatave ndërkombëtare, dhe veçanërisht ishin të përpunuara në dy raportet e grupit të ekspertëve të Pribes.

Në seancën e djeshme është i përcaktuar edhe Propozim-ligj për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për punë të brendshme, me të cilin parashikohet plotësimi i mekanizmave të parashikuara për përdorim i kontrollit të jashtëm mbi punën e Ministrisë (nga ana e Kuvendit dhe Avokatit të Popullit – si mekanizma ekzistuese,si mekanizma të përcaktuar deri më tani), me një mekanizëm shtesë në formë të një njoftimi të veçantë deri te Reparti për hetim dhe ndjekje penale të veprave të kryera nga personat me autorizime policore dhe anëtarët e policisë së burgjeve në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në raste të përcaktuara në mënyrën konkrete.

Në kuadrin e kësaj pakoje propozimesh për ndryshime dhe plotësime, Qeveria e shqyrtoi dhe e përcaktoi Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për polici, me të cilin parashikohet rishikimi i dispozitës së nenit 81, me të cilin janë të rregulluara aspekte konkrete të përdorimit të mjeteve të shtrëngimit nga nëpunësit policor.

Me miratimin e Ligjit të propozuar do të mundësohet harmonizim normativ-ligjor të dispozitave të Ligjit për Polici me vendimet e parashikuara në Ligjin për Punë të Brendshme, përkatësisht pakoja e rregulloreve që ka për qëllim krijimin e një mekanizmi të jashtëm për kontrollim të policisë.

Qeveria dje e përcaktoi tekstin e ri të Propozim-Ligjit për ndjekje të komunikimeve. Me Ligjin e propozuar kryhet realizimi i rekomandimeve të grupit të ekspertëve të lartë për çështje sistemike nga sundimi i të drejtës në lidhje me ndjekjen e komunikimeve, dhe kështu avancohen edhe vendimet ligjore me qëllim implementimin e tyre përkatës praktik.

Me këtë ligj rregullohet procedura për zbatimin e masës së veçantë hetimore: ndjekje dhe inçizimi i komunikimeve telefonike dhe komunikimeve elektronike të tjera; kushtet dhe procedura për zbatimin e masave për ndjekje të komunikimeve me qëllim të mbrojtjes së interesave të sigurimit dhe mbrojtjes së shtetit; obligimet për Agjencinë tekniko-operative dhe operatorët, si dhe mbikëqyrja dhe kontrollimi mbi zbatimin e masave të ndjekjes së komunikimeve.

Në seancën e djeshme Qeveria e përcaktoi Propozim-ligjin për Agjenci teknike- operative (ATO), me vendim për ta dorëzuar atë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në përputhje me nenin 137 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Propozimi i Ligjit të ATO-s dhe miratimit të tij dalin nga Plani për realizimin e rekomandimeve të grupit të ekspertëve të lartë për çështje sistemike nga sundimi i të drejtës në lidhje me ndjekjen e komunikimeve (2015), si një nga aktivitete kryesore në procesin e krijimit të një kornize juridike që do të ketë për qëllim implementimin e një modeli kombëtar në fushën e lëndës me të cili do të mundësohet realizimi i rekomandimeve të grupit të lartpërmendur të ekspertëve të lartë.

Me Ligjin për Agjencinë tekniko-operative rregullohet themelimi i Agjencisë tekniko-operative, kompetencat, menaxhimi, të drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia e punës së punonjësve në agjencinë, si dhe mbikëqyrjen profesionale që Agjencia tekniko-operative e kryen mbi punën e operatorëve dhe financimin e saj.

Në këtë seancë është i miratuar dhe Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për komunikimet elektronike. Me ligjin e propozuar bëhet realizim i rekomandimeve të grupit të ekspertëve të lartë për çështje sistemike nga sundimi i të drejtës në lidhje me ndjekjen e komunikimeve, dhe kështu avancohen edhe vendimet ligjore me qëllim implementimin e tyre përkatës praktik.

Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për komunikimet elektronike bazohet në parimin e mbrojtjes së integritetit moral dhe respektimit të lirive dhe të drejtat e njeriut të përcaktuara me kushtetutë, ligj dhe marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara.

Qeveria dje e përcaktoi Propozim-ligjin për plotësime të Ligjit për informacione të klasifikuara. Ky propozim-ligj del nga Plani për realizimin e rekomandimeve të grupit të ekspertëve të lartë për çështje sistemike nga sundimi i të drejtës në lidhje me ndjekjen e komunikimeve (2015), dhe mundëson procedura për verifikimin e sigurimit të nivelit të tretë të personave të emëruar në organet mbikëqyrëse që kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin e masave për ndjekjen e komunikimeve, si dhe për ekspertët të angazhuar, të akredituar, kombëtarë dhe ndërkombëtarë, teknike nga ato trupa, në përputhje me Ligjin për ndjekje të komunikimeve, të zgjasë një muaj nga dita e dorëzimit të kërkesës.

Me këtë Propozim-ligj parashikohet verifikim i sigurisë së nivelit të dytë për personat para se të fillojnë me marrëdhënie pune në Agjencinë tekniko operative, në pajtim me Ligjin e Agjencisë tekniko operative, të zgjasë një muaj nga data e kërkesës së dorëzuar.

Qeveria e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për qasjen e Republikës së Maqedonisë drejt partneritetit global “Global Deal” dhe e detyroi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej pesë ditësh nga miratimi i këtij informacioni ta zbatojë procedurën e qasjes së Republikës së Maqedonisë në partneritetin global “Global Deal”.

Qëllimi i partneritetit është gjetja e zgjidhjeve të përbashkëta dhe ballafaqimi i përbashkët me sfidat e tregut global të punës, duke u siguruar të gjithëve të kenë përfitim nga globalizimi. Partneriteti paraqet shoqërim të palëve të prekura, të ndryshme në linjë me Qëllimin 17 (“ partneritet për qëllime”) nga Agjenda për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030 të OKB, por në linjë edhe me Qëllimin 8 për punë të denjë dhe zhvillim inkluziv, si dhe Qëllimi 10 për pabarazitë.

Qeveria e RM-së dje përcaktoi Propozim-vendimin për miratim të Programit vjetor për punë të Radio Televizionit të Maqedonisë (RTVM), për vitin 2018 dhe Propozim –vendimin për miratim të Planit financiar për vitin 2018 të RTVM-së. Ky vendim është i shoqëruar me mendimin e Qeverisë në të cilin theksohet se vendosja e vonuar e Programit vjetor për punën e RTVM-së nuk është e publikuar në pajtim me ligjin,ka penguar sigurimin e ndikimit të publikut mbi punën e përgjithshme të shërbimit publik, si që RTVM i ka shkelur parimet e veta profesionale për informim të përgjithshëm të publikut me ndërprerjen e transmetimit të drejtpërdrejtë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 27 prill.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e shqyrtoi dhe e miratoi Raportin për zbatimin e ligjit për subvencionim të kredis banesorë me Propozim-vendim për kohëzgjatjen e thirrjes publike dhe numrin e thirrjeve publike për paraqitjen e qytetarëve për marrjen e subvencioneve për kredi banesore në vitin 2018. Me sjelljen e këtij vendimi edhe në vitin 2018 do tu mundësohet qytetarëve me kushte të volitshme të arrijnë deri te shtëpia personale.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e shqyrtoi dhe e miratoi informacionin për nevojën e themelimit të një institucioni të ri kombëtarë “Ansambël për valle dhe këngë popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë” Shkup dhe e detyroi Ministrinë e Kulturës në afat prej 30 ditësh të përgatisë dhe deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë të dorëzojë vendim për themelimin e një Institucioni Kombëtarë ”Ansambël për valle dhe këngë popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë” .

 

Од 44-та седница на Владата на Република Македонија: Обезбедена ноемвриската плата за МЖ Транспорт; Отпочнаа активностите за проектот „Трговијата и транспортот на Западен Балкан“ во соработка со Светска Банка

Владата на Република Македонија ја одржа својата редовна 44 седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

Владата на оваа седница ја разгледа и прифати Одлуката од Управниот одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, со која се одобрува барањето за заем доставено од Македонски железници Транспорт АД Скопје.

На седницата министрите во владата ја разгледаа и прифатија и одлуката на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост, со која е одобрено барањето за заем од Македонски железници Транспорт АД Скопје.

Со овие две одлуки, одобрени од страна на Владата на РМ, за Македонски железници Транспорт АД Скопје, се обезбедени финансиски средства за исплата на ноемвриската плата на ова акционерско друштво.

На денешната седница владата ја разгледа и информацијата за предлог проектот „Трговијата и транспортот на Западен Балкан“ (Western Balkans Trade and Transport) предложен од Светска Банка, како и потребните идни активности за негова имплементација, за чија реализација е надлежно Министерството за транспорт и врски.

Овој проект се состои од серија проекти во државите вклучени во него со кои се поддржуваат владините напори за промоција на подлабока економска интеграција во рамки на регионот. Со проектот ќе се олесни прекуграничното движење на стоки со усвојување на Национален Единствен Прозорец (National Single Window), и со подобрување на граничните премини во одбрани трговски коридори. Со овие проекти исто така ќе се зголеми ефикасноста и сигурноста на транспортот и ќе се подобри пристапот на пазарот на трговија со услуги и инвестиции.

Владата беше информирана дека за координација и за следење на спроведувањето на проектот, ќе се формира работна група предводена од Министерство за транспорт и врски со претставници и на Министерството за финансии, Царинската управа на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

На оваа, 44-та седница, Владата на РМ го разгледа Извештајот за процена и утврдување на висината на штетата на недвижниот и движен имот на правните лица наподрачјата на скопскиот и тетовскиот регион од невремето и поплавите во август 2016 година. Извештајот на Комисијата за вршење проценка на штетите на недвижен и движен имот во подрачјата зафатени со силно невреме и поплави во скопскиот и тетовскиот регион во наведениот период е проследен до Министерството за финансии за натамошна постапка.

На денешната седница на Владата на Република Македонија се усвоени повеќе предлог програми за измени и дополнувања на програмите на повеќе министерства, јавни претрпијатија и акционерски друштва во сопственост на државата со цел алокација на финансиски средства во ставки и позиции за кои е остварлива реализацијата на буџетот за 2017 година.

 

Nga seanca e 44-të e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë: E siguruar rroga e nëntorit për HM Transport; Të filluara aktivitetet për projektin „Tregtia dhe transporti në Ballkanin Perëndimor“ në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë mbajti seancën e saj të rregullt të 44-të me më shumë pika në rendin e ditës, në interes të qytetarëve.

Në këtë seancë, Qeveria e shqyrtoi dhe pranoi Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA për prodhimin e energjisë elektrike, Elektranet e Maqedonisë në pronësi të shtetit, me të cilin miratohet kërkesa për një hua, të dorëzuar nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Në seancën, ministrat e Qeverisë e shqyrtuan dhe e pranuan Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA MEPSO Shkup në pronësi të shtetit, me të cilin është miratuar kërkesa për hua nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Me këto dy vendime, të miratuara nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup, janë të siguruar mjete financiare për pagesën e rrogës së nëntorit të kësaj shoqërie aksionare.

Në seancën e djeshme, Qeveria e shqyrtoi edhe informacionin për propozim-projektin ,, Tregtia dhe Transporti në Ballkanin Perëndimor“ (Western Balkans Trade and Transport) i propozuar nga Banka Botërore, si edhe aktivitetet e nevojshme që vijojnë për implementimin e tij. Për realizimin e projektit kompetencë ka Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Ky projekt përbëhet nga një serë projektesh në vendet që janë të përfshira në atë, me të cilat mbështeten përpjekjet qeveritare për promovim e integrimit më të thellë ekonomik në kuadër të rajonit. Me projektin do të lehtësohet lëvizja ndërkufitare e mallrave me miratimin e Dritares së Vetme Kombëtare (National Single Window) dhe me përmirësimet e pikave kalimitare kufitare në korridoret tregtare të përzgjedhura. Me këto projekte gjithashtu do të rritet efikasiteti dhe siguria e transportit dhe do të përmirësohet qasja në tregun për shërbime dhe investime.

Qeveria ishte e informuar që për koordinimin dhe monitorimin e zbatimin e projektit do të formohet një grup punues, i udhëhequr nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me përfaqësues nga Ministria e Financave, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Ekonomisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetsor.

Në seancën e 44-të, Qeveria e RM-së e shqyrtoi Raportin për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së patundshme dhe të tundshme të personave juridik në Rajonin e Shkupit dhe në Rajonit e Tetovës të kapluara nga stuhia dhe përmbytjet në gusht të vitit 2016. Raporti i Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së tundshme dhe të patundshme në rajonet e Shkupit dhe Tetovës gjatë periudhës së sipërmenduar është i dërguar në Ministrinë e Financave për procedurë të mëtejshme.

Në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë janë miratuar disa propozim-programe për ndryshime dhe plotësime të programeve të disa ministrive, ndërmarrjeve publike dhe shoqatave aksionare në pronësi të shtetit me qëllim të alokimit të mjeteve financiare në pozicione dhe pika për të cilat realizimi i buxhetit është i zbatueshëm.