Сервисни информации

Годишна програма на Министерството за култура и резултати од годишниот конкурс за проекти од национален интерес во културата за 2018

Зголемен интерес за културни проекти, правичност и диверзитет во распределбата и силна поддршка за уметниците и културните работници, согласно интересот на граѓаните.

МЗШВ: Јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 и над 3 хектари

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/1

Престанува важењето на препораките и мерките за заштита од загадувањето на амбиентниот воздух во Скопје

Министерството за животна средина и просторно планирање, кое се повикува на податоците на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, соопштува дека  среднодневните ко

Стапуваат на сила препораките и мерките во случај на надминат праг на алармирање за ПМ10 честички

Согласно заклучоците од записникот од 40-тата седница на Владата на Република Македонија одржана на 28.11.2017 година, стапуваат на сила следните препораки и мерки:

Соопштение за прекинување на прагот на алармирање

Соопштение за мерките против аерозагадувањето, кои се деактивирани од денеска врз основа на информацијата добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Активирани мерките против аерозагадувањето во град Скопје

Владата на Република Македонија, почнувајќи од денеска (понеделник, 08.01.2018) ги активира мерките за ублажување на последиците од аерозагадувањето во градот Скопје.

28 септември неработен ден за граѓаните припадници на бошњачката заедница во Република Македонија

Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на бошњачката заедница во Република Македонија им го честита Меѓународниот ден на Бошњаците.