Сервисни информации

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 16:30 ч. (05.08.2017)

Северен (скопски) плански регион

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 11:00 ч. (05.08.2017)

Северен (скопски) плански регион

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 18:00 ч.

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 18:00 ч.

ВОНРЕДНА ИНФОРМАЦИЈА за пожарите во Р. Македонија и состојба до 18:00 часот

ВОНРЕДНА ИНФОРМАЦИЈА за пожарите во Р.Македонија и состојба до 18:00 часот

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 15:00 ч.

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 15:00 ч.

ВОНРЕДНА ИНФОРМАЦИЈА за пожарите во Р. Македонија и состојба до 14:00 часот

ВОНРЕДНА ИНФОРМАЦИЈА за пожарите во Р.Македонја и состојба до 14:00 часот

Информација за пожарите во Република Македонија и состојбa до 11:00ч.

Официјални информации добиени до 11:00 часот во Центарот за управување со кризи.

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 08:00 ч.

Детални информации за пожарите во Р. Македонија и состојбите до 08:00 ч.

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 16:30 ч.

Детални информации за пожарите во Р. Македонија и состојбите до 16:30 ч.

Информација за пожарите во Р. Македонија и состојби до 11:30 ч.

Повеќе информации за пожарите во Р. Македонија и состојбите до 11:30 ч.

Pages