Шеста седница на Владата

Точка Наслов
1 Информација за напредокот и натамошните насоки за дефинирање на мерки за реализација на Итните реформски приоритети
2 Информација за подготoвка на 14 состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се оддржи на 29 јуни 2017 во Брисел
3 Информација за Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија – ревизија 2017 со Предлог Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија, ревизија 2017