33-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
27.10.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (139.32 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација со цел покренување на иницијатива за задолжување за проектот „Пречистителна станица за отпадни води Скопје”
2 Информација за склучување на билатерален договор за ко-финансирање на проектот „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје“ помеѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија
3 Прашања и предлози