13-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
07.07.2017 - 02:00
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (908.46 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
2 Предлог Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година, по скратена постапка
3 Информација за мерките кои се однесуваат за одржливи енергетски системи кои произлегуваат од Повелбата за одржливост
4 Информација за можностите за користење на средства од Зелениот климатки фонд (Green climate fund) и ре-номинација на Назначен национален орган (DNA Designated national authority), односно Назначено лице (Focal point) и Технички Focal point.
5 Кадровски прашања /13/
6 Прашања и предлози /13/