Единаесетта седница на Владата

Точка Наслов
1 Информација за изнаоѓање на начинот на решавање на долговите на МЖ Транспорт АД - Скопје кон АД ЕЛЕМ Електрани и АД МЕПСО
2 Информација за продолжување на рокот на Јавниот повик до компании за пројавување на интерес за користење на стручна помош од странски експерти
3 Кадровски прашања /11/ 
4 Прашања и предлози /11/
5 Предлог одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовната активност „DRAGON RIDE”
6 Информација за изнаоѓање на решение за состојби во АД 11-ти Октомври ЕУРОКОМПОЗИТ Прилеп во државна сопственост