10-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
27.06.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (7.43 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Годишен извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2016 година
2  Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за прв квартал од 2017 година
3  Национална програма за координација и превземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2017 и 2018 година
4 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел МОЛИКА-Битола со Предлог- решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
5  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Александар Палас - Скопје со Предлог- решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
6  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од БХ Хотел Хамбург– Скопје, со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителскиот објект
7  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Манастир - Берово со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
8  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Вила Парк - Струмица, со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителскиот објект
9  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Лебед – Охрид, со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителскиот објект
10  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Холидеј М - Охрид со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
11  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вила Јордан - Охрид со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
12  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Милениум Палас - Охрид со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
13  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Гогов – Пехчево со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
14  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Арка – Скопје, со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителскиот објект
15  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Голд – Скопје, со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителскиот објект
16  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Стоне Бридге- Скопје со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
17  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Гранит - Охрид со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
18  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Луксор - Скопје со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
19  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Дувет - Скопје со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
20  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Фламенго - Охрид со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
21  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Влахо - Скопје со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
22  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел ИБИС – Скопје со Предлог-решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
23  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Престол – Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
24  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Парк Лејксајд – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
25  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Маврово – Маврово со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
26  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Ројал Вју – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
27  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Вип - Берово со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Аполонија – Гевгелија со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
29  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Белви - Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
30  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Принцесс – Гевгелија со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
31  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Сириус - Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
32  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Буши – Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
33  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Силекс - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
34  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Континентал - Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
35  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Венец – Дебар со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
36  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Бањиште – Дебар со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
37  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Долно Косоврасти – Дебар со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
38  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Десарет - Охрид со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
39  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Султан'с – Скопје, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
40  Информација по Извадок од Нацрт-записникот од продложението на деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на 10.03.2017 година
41  Информација за преземени активности во насока на реализација на проектот за поддршка на преработувачката индустрија
42  Информација за Меморандум за разбирање меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија- Центар за обука и Министерството за внатрешни на Унгарија- Полициско училиште за спроведување на законот Сегедин за поддршка и соработка во областа на заеднички обуки
43  Информација за активности кои треба да бидат преземени од страна на надлежните институции на Република Македонија во делот на заедничката македонско-бугарска државна граница од Граничната пирамида број 1 до Граничната пирамида број 50
44  Предлог-одлука за формирање на информативно тело за олеснување на трговијата на Владата на Република Македонија за Светската трговска организација
45  Барање на Џордан Мајкл-Харолд Теодор, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
46  Александар Обрадовиќ, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
47  Јусуф МиракХмедов, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
48  Љубомир Шубара, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
49  Тимур Дибиров Мегомедович, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
50  Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.49/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/2014)
51  Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ од Скопје, преку адвокат Ивана Јевтиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.45/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10, член 29 и член 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2017, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016)
52  Иницијатива поднесена од Здружението на приватни лекари во Република Македонија од Скопје застапувано од Грозданчо Сутинов - адвокат од Велес, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.53/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 24 став 4 од Правилникот за специјализациите и субспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината, донесен од министерот за здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/2015)
53  Иницијатива поднесена од адвокат Ибрахим Амети од Гостивар, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.10/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 100-а од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015)
54  Иницијатива поднесена од Организацијата на работодавачи на Македонија од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.46/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 28 став 1 втора реченица, член 34 став 8 втора реченица, член 86 став 1 втора реченица, член 87 став 1 втора реченица и член 218 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/2016)
55  Кадровски прашања /10/ 
56  Прашања и предлози /10/
57  Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2016 година
58  Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија (Управувачки комитет за координација и управување во Системот за управување со кризи)
59  Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
60  Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници
61  Информација за потребата од формирање на координативни тела за зголемување на соработката на странските инвеститури со домашните конпании, за анализа на мерките за привлекување на странски инвестиции, анализа на состојбата и консолидирање на натамошните активности во полето на странски инвестиции и за координација на мерки за консолидација на енергетиката во Република Македонија
62  Информација за статусот на спроведување на проектот Регистар на население
63  Информација со Извештај за изградба на новиот објект на Клиничкиот центар – Скопје, во однос на постапката, локацијата за изградба како и други прашања поврзани со проектот
64  Предлог – Одлуки за престанување на важењето на одлуките за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друшво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје; Предлог - Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје