Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска се обрати на регионалната Конференција за родово одговорно буџетирање, која се одржува на 22-23 мај 2018 година во Скопје. 

Министерката Царовска нагласи дека вклучувањето на родовата перспектива во политиките, стратешките планови и буџетите е еден од приоритетите. Притоа, сите кои се вклучени во буџетското планирање мора да бидат свесни дека  населението не е хомогена група, а алоцираните средства треба да одговорат на потребите на сите граѓани.  

„Родово одговорното буџетирање не е прашање на борба помеѓу мажите и жените. Напротив, тоа е прашање со кое ние создаваме еднакво општество, во кое што ги распределуваме финансиските средства на поправеден начин. Родово одговорното буџетирање е алатка која што итно треба да ја воведеме и во органските закони, но и во пракса. Нема да кажам дека тоа е лесно и едноставно или дека утре ќе се случи. Но сите заедно се заложивме од првиот ден и работиме тоа да стане реалност во нашата држава“- изјави Царовска.

Министерката посочи дека со UN Women сe дискутира и за потребата за регионален центар за споделување на знаeња за родово одговорно буџетирање. Со оглед на посветеноста на македонската влада на родовите прашања, нашата земја би можела да го менаџира овој пат и на тој начин заеднички да ја развиваме економијата и човечкиот капацитет во регионот.

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата 69-та редовна седница на која на дневен ред, меѓу другото, на предлог на Министерството за економија ќе биде разгледaна информацијата во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со министерството.
 
На денешната седница на владата ќе биде разгледана и информацијата од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово – Бељаковце“, како и за јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот "Подобрување на железничка пруга Коридор 10", финансирани по пат на заем од Европската банка за обнова и развој.
 
На предлог на Министерство за транспорт и врски, денеска на дневниот ред на владината седница ќе се најде и информацијата во врска со потребата за донесување на Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година и Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.
 
На оваа седница на разгледување пред министрите ќе се најде и Годишниот извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош, како и информацијата за спогодбата помеѓу Министерството за образование и вработување на Република Малта и Министерството за образование и наука на Република Македонија за взаемно признавање на високообразовните степени, дипломи и сертификати.
 
Министерството за здравство на денешната седница ја приложува на усвојување Предлог-програмата за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.
 
На 69-тата седница на Владата на РМ ќе биде разгледан и посебниот извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за можните злоупотреби на буџетските средства, јавните фондови и средствата на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал за изборен период – предвремени парламентарни избори 2016 година, кој доаѓа како предлог на Собранието на Република Македонија.
 
Собранието на Република Македонија на увид на министрите во владата ги достави и годишните извештаи за работата на Македонската радио телевизија за 2017 година, и за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
 
На седницата на владата денеска ќе биде разгледана и информацијата за реализација на кредитите и проектите од ЕБРД со гантограм и динамика на реализација, и за техничките и финансиските аспекти на имплементација на проектите на АД МЕПСО.
 
На денешната седница Владата ќе го разгледа и извештајот за работата на Дирекцијата за ТИРЗ за периодот од 01.07.2017 до 31.12.2017 година.
 
Владата на Република Македонија, својата редовна 69 седница, е предвидено да ја започне во 12:00 часот. 

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, честитајќи го 24 мај, Ден на сесловенските просветители, светите Кирил и Методиј и патрониот празник на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, со пригоден говор се обрати синоќа на свечената академија во чест на 69-годишнината од основањето на Универзитетот во Скопје.

Честитајќи им го јубилејот, на Ректорот на УКИМ, Никола Јанкуловски, на деканите, продеканите, професорите, сенаторите и студентите, ги повика сите учесници во високото образование, јавноста и граѓанскиот сектор, да се вклучат во активна поддршка на развојот на универзитетската и на образовната дејност.

Во своето обраќање тој рече:

Нашиот словенски јазик, македонскиот јазик – е наш идентитетски белег.

Универзитетот Свети Кирил и Методиј, именуван по сесловенските просветители Кирил и Методиј, е храм на нашата писменост и култура.

Податоците покажуваат дека од него, во досегашното, 69-годишно постоење излегле над 170 илјади високостручни кадри, магистри и специјалисти, доктори на науки, во сите наставно-научни области.

Излегоа од вашите раце, почитувани професори и асистенти, декани и сенатори, ректори – сегашни и поранешни.

Тие кадри, тие луѓе, денес, заедно со вас се двигатели на општествените процеси, но и носители на нашата заедничка самосвест и самобитност како народ.

Поблагородна дејност од просветителската - нема.

И ако браќата Кирил и Методиј ја понесоа оваа широкограда мисионерска дејност, тогаш вие сте нивната идеја, нивното перо – денес, што ја прави реална и остварлива нашата надеж за изградба на едно просперитетно општество за сите.

Затоа, Нека е честит претстојниот 24 мај, што го чествуваме вечерва – Ден на сесловенските просветители Кирил и Методиј, и нека е честит патрониот празник на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје!

Овој голем двоен празник нека ги задржи отворени прозорците едни за други во нашата држава, и нека ни отвори нови прозорци кон светот!

Многу не задолжија светите браќа Кирил и Методиј, основачи на првото словенско писмо. Оставија драгоцено цивилизациско богатство за македонскиот народ, како и за сите словенски народи. Ја означија Македонија на светската карта како лулка на словенската култура и писменост. Но дејствувајќи широко, без предрасуди ни оставија аманет дека – така се негуваат вредностите за колективно добро и дека мора да се верува во визијата дека е тоа можно.

Тоа бара макотрпна работа, бара да се издигнеме на културно и општествено ниво, бара да се надминеме самите себеси – но само тоа е патот што ги поместува границите и хоризонтите кон една светла иднина за сите.

Владата на РМ ќе го помага и поттикнува развојот на универзитетската дејност во Република Македонија, на сите универзитети, вклучувајќи го и овој важен, значаен, вреден расадник на писменоста, науката и културата во Република Македонија, Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. И таа помош и поддршка ќе бидат секогаш достоинствено проследени со почитување на автономијата на универзитетите.

Веќе го донесовме Законот за високото образование, низ јавна дебата со сите засегнати чинители, а ако се покаже за потребно подготвени сме и да го унапредуваме.

Со универзитетите и универзитетските професори веќе работиме на враќањето на автономијата, како и на поголемо меѓународно поврзување на факултетите.

Ќе ги зголемиме и инвестициите во науката и истражувањето, развојот и иновациите.

Науката и иновациите се начин како одржливо да се смени на подобро животот на граѓаните во Македонија.

Знаеме колку е важно образованието во сите степени, поради што направивме Стратегија за образованието 2018 – 2025 година, за наредните 7 години, исто така низ широки консултации со професорската, граѓанската јавност и со јавна расправа меѓу сите политички субјекти во Собранието на Република Македонија.

Она по што се разликува оваа Стратегија од сите досегашни, е тоа што, составен дел од неа е и конкретен план за реализација, со јасни рокови – до кога мора да се исполни предвиденото и да стигнат очекуваните резултати.

Приоритет број еден во неа, во делот на високото образование, е да обезбедиме квалитет и ефикасност, во согласност со добрите европски практики.

Ја унапредуваме и содржината на студиите, низ проширена листа на наставни предмети, преку замена на универзитетската листа на изборни предмети, со можност за вклучување други предмети од други изборни единици на универзитетот.

Меѓу приоритетите е подобрување на достапноста за лицата со попреченост и на системот за запишување на факултетите, а посебно внимание обрнуваме и на подобрувањето на условите во студентските домови.

Раководењето во високото образование е многу важно. Тоа се демократизира, преку загарантираната автономија на универзитетите и низ унапредувањето на учеството на студентите во процесите на одлучување.

Зголемена е ефикасноста за искористување на финансиите определени за високото образование, но не застануваме тука.

Воспоставуваме услови за зголемување на инвестициите во високото образование.

Сакам да знаете дека со Стратегијата се дефинирани и предизвиците. Знаеме дека државата и универзитетите мора да понудат вистинска можност за професионална надградба на вработените, развој и мобилност на академските кариери и поголема финансиска поддршка за истражувања. Неопходен е млад кадар на факултетите за што е потребно отворање нови работни позиции, наставни програми што соодветствуваат со потребите на пазарот на трудот, услови за работа и за студирање што ќе мотивираат и на тој начин ќе носат поголем квалитет.

Истовремено работиме активно со дел од вас, како што знаете, и на унапредување на состојбата со македонскиот јазик и на чувањето на колосалното идентитетско наследство што ни го оставија во аманет нашите просветители. 

Ја објавивме бесплатната електронска верзија на Правописот, што им е сега достапен на сите граѓани. Направивме законски измени со коишто го откочивме полагањето на лекторскиот испит, овозможуваме сериозна поддршка за Семинарот по македонски јазик, а предвидени се цела низа едукативни и образовни проекти и акции за унапредувањето на македонскиот јазик. Го унапредуваме јазикот македонски, а со тоа го зајакнуваме идентитетот македонски.

Како премиер и како Влада, ве уверувам дека даваме и ќе даваме активна поддршка на развојот на универзитетската и на образовната дејност.

Се заблагодарувам на Европската унија за поддршката што ни ја дава во реализацијата на овие свети цели.

Сакам и да укажам, дека секој има своја улога, свое значење и своја одговорност во овој процес. И ние, ви порачувам, отворени сме за сите.

На нашето општество му е неопходна академската мисла, идеја и критика.

Советувајте, критикувајте, пофалувајте, насочувајте, само немојте да бидете пасивни – потребни сте ни, а потребни сте му и на нашето заедничко општество. 

Ве повикувам сите: професори, студенти, родители, медиуми, од граѓанскиот сектор – да бидеме партнери во развојот на овој процес.

Обединувачката дејност на браќата Кирил и Методиј и нивните поглед и верба во придобивките за иднината нека бидат и нашата ѕвезда водилка, да истраеме и да успееме по патот по којшто тргнавме – патот кон развој и напредок.

Честит патронен празник на УКИМ и честит и вековит 24 мај – Ден на сесловенските просветители, Светите Кирил и Методиј. 

Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор (2017-2022 година) на Владата на Република Македонија ја одржа својата четврта седница на која се разгледуваа Законот за јавно обвинителство и законот за кривична постапка, а беа ислушани и искуствата на САД и Хрватска, презентирани од јавните обвинители Џон Мекнил и Драган Новосел.

Јавниот обвинител на САД Џон Мекнил, рече дека за судските постапки е битна транспарентноста, но и отпорноста на институциите, односно независноста на правосудните институции. 
Обвинителот Мекнил ја поддржа работата на Специјалното јавно обвинителство и побара тоа да си ја заврши работата. 

Во однос Академијата за судии и јавни обвинители обвинителот Мекнил смета дека новото раководство треба да спроведе одредени реформи. Тој нема дилеми дека има и такви луѓе кои не сакаат да успее работата на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор, но дека Владата на РМ мора да ја убеди опозицијата дека реформите во правосудниот систем се мост кој води до Европската унија и НАТО.

Говорејќи за искуствата на Република Хрватска, Јавниот обвиинтел Драган Новосел, Поглавејто 23 го оцени како „ноќен кошмар“, но во исто време и како најбитно поглавје во преговорите со ЕУ. Обвинителот Новосел, инаку творец на проектот УСКОК, се залага за снимање на судските постапки, но и водење на стенографија. 

И Обвинителот Новосел, како и неговиот америкрански колега, го акцентираше проблемот со недостигот на јавни обвинители. Тој им порача на членовите на Советот за реформи во правосудниот сектор дека ставовите треба да ги градат заеднички, притоа потсетувајќи дека и малите зафати може да имаат своја цел, но само ако се добро насочени. 

Изразувајќи задоволство од слушнатото, Претседателот на Владата на РМ Зоран Заев, потенцираше дека владата сака да ги слушне туѓите искуства, а особено оние практики кои се покажале како успешни. 

На денешната седница членовите на Светот за реформи во правосудниот сектор го разгледуваа и планот за своите идни активности. 

Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања д-р Кочо Анѓушев, денес се обрати на пленарната седница на Собранието на Република Македонија, на која беше усвоен Законот за енергетика во второ читање.

Вицепремиерот Анѓушев истакна дека Република Македонија е посветена на интеграцијата во Европската Унија и дел од тој пат е донесување на закони усогласени со европската регулатива. Дел од тие закони е и Законот за енергетика во кој соодветно се транспонирани европски директиви и регулативи, со што се исполнуваат обврските кон Енергетската заедница, а од друга страна се овозможува развојот на обновливите извори на енергија, се заштитуваат државните енергетски компании како и граѓаните на Република Македонија.

„Државните енергетски компании, како што е ЕЛЕМ, ќе ги заштитиме само ако ја работат својата примарна работа, а не ако имплементираат проекти како што се ски центри или паркови. Производната цена на ЕЛЕМ во 2017 година изнесуваше 41 евро за 1 мегават час електрична енергија, додека во првиот квартал од 2018 година изнесува помеѓу 38 и 39 евра за мегават час. Таа цена ќе паѓа и понатаму и тоа преку ставање во функција на капацитети кои моментално не работат. Само неработењето на ТЕЦ Осломеј придонесува со 4 евра на мегават час. ЕЛЕМ повеќе нема да се занимава со непродуктивни дејности, ќе инвестира во проекти за производство на електрична енергија од обновливи извори, од ресурсите со кои располагаме. Со Законот за енергетика се овозможува развојот на производството на енергија од обновливи извори. Ќе се инвестира во фотоволтаична централа над стариот рудник Осломеј со капацитет од 10 мегавати, ќе се доградат ветерни електрани од 15 мегавати во Богданци и дополнителни 15 мегавати на локација во Мрзенци. Не постои човек во Владата кој сака да види приватизација на ЕЛЕМ, таа ќе стане модерна компанија која треба да стане регионален лидер во производство на електрична енергија“ потенциреше вицепремиерот Анѓушев.

Во однос на начинот на кој се заштитени граѓаните со Законот за енергетика, вицепремиерот истакна дека со воведување на „универзалниот снабдувач“, кој ќе биде избран на отворена тендерска постапка, ќе се влијае на намалување на профитите на снабдувачите со електрична енергија. 

„Универзалниот снабдувач не е регулирана категорија, ќе биде избран на транспарентна тендерска постапка, без влијание од Регулаторната комисија која досега ги одобруваше трошоците и профитите, на овој начин пазарнитe услови ќе ја детерминираат цената на електричната енергија. Досега регулираниот профит на снабдувачите е од 7-9%, додека во светски рамки профитот на снабдувачите се движи од 1-2%. Разликите помеѓу профитите ќе останат кај граѓаните односно кај крајните потрошувачи. Со новиот Закон за енергетика, граѓаните се заштитени во наредните 5-6 години“, нагласи Анѓушев.

Во новиот Закон за енергетика се имплементираат и европски директиви преку кои ќе се влијае на поголема независност на Регулаторната комисија за енергетика, по принцип на ротација на членовите.

„Треба да ги почитуваме законите којшто ги налага ЕУ.Тоа законот го предвидува, не да се променат сите членови, туку само оние кои што вршеле функција повеќе од 7 годни, согласно европската регулатива. И тука нема ништо спорно или персонално, има само примена на европското право и на европската регулатива“, рече вицепремиерот.

Донесувањето на Законот за енергетика ја искачува Република Македонија високо во агендата на примена и имплементација на енергетското право и ја прави лидер во регионот, нагласи вицепремиерот и посочи дека со добро менаџирање на енергетските компании во државна сопственост, цената на електричната енергија кон крајните потрошувачи нема да се покачи.

„Според деталниот преглед на зголемувањето на цената не електрична енергија за граѓаните во последните 10 години, евидентно е дека цената на електричната енергија за граѓаните е зголемената за 78,72%, а кога во пресметката ќе се земат и компаниите и поскапувањето на електричната енергија за нив, вкупната цена на зголемување достига скоро 100%. Во периодот во времето на ВМРО ДПМНЕ цената на електричната енергија е зголемена за 100%“, нагласи Анѓушев.
 

Министерот без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски и Петре Шилегов, претседател на Управниот одбор на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС) денеска во просториите на ЗЕЛС имаа работна средба на која разговараа за можностите, Алатката за отчетност која Владата ја применува за службените трошоци на министрите и другите носители на јавни функции, да се применува и во рамки на локалната власт.

Министерот Поповски по состанокот со првиот човек на локалните самоуправи во Република Македонија, изјави дека разговарале за  активната транспарентност на Владата и обврските кои ги имаат претседателот на Владата, вицепремиерите, министрите, замениците-министри, Генералниот секретар на Владата, државните секретари на Министерствата, како и укажувањата кон директорите и замениците на јавни претпријатија за објавување на службените трошоци.

„Ја презентиравме Алатката за отчетност со надеж дека ваквиот вид на транспарентност и отчетност за трошењата на функционерите, кои имаат можност да располагаат со парите на граѓаните, ќе биде применет и на ова ниво и очекуваме да биде реализирано“, истакна министерот Поповски во врска со препораката за отчетност на градоначалниците, секретарите на општините и претседателите на општинските совети. 

Министерот Поповски, додаде дека со оглед на очекувањата и огромниот интерес на јавноста да знаат како се располага со нивните пари, верува дека сите први луѓе на општините ќе прифатат да ја пополнат Алатката за отчетност и јавно ќе ја презентираат.

„Транспарентноста е многу значајна, 11 години во Македонија се молчеше, се таеја информации, препораката на оваа Влада, но и нејзината суштина и стратегија е дека транспарентноста и одговорноста во владеењето е суштина на секоја власта“, рече Поповски.
Претседателот на Управниот одбор на ЗЕЛС и градоначалник на град Скопје, Петре Шилегов, по работниот состанок изјави дека од досегашните средби со колегите од општините , може да ја пренесе генералната заложба на сите локални власти за транспарентно работење, отчетност за сработеното, но и за потрошеното.

„Од тој аспект несомнено е дека го прифаќаме овој начин на одговорност пред нашите граѓани за трошењето на нивните пари“, подвлече Шилегов изразувајќи целосна поддршка на актуелната Влада во насока на транспарентното трошење, јавност и отчетност на сите јавни функционери во земјата.

Тој нагласи дека очекува тоа да биде прифатено како став и  во рамки на Управниот одбор на ЗЕЛС и ќе биде отворена поширока дискусија во рамките на телата и органите на ЗЕЛС за примената на електронската алатка.
 

Заменик Претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи, заедно со министерот за надворешни работи, Никола Димитров, учествуваа на работна средба со амбасадорите на земјите - членки на Европската Унија во Македонија, организирана  од страна на амбасадорот на Република Бугарија во земјава, Иван Великов Петков. Тема на состанокот беа политичките состојби околу евроинтегративните процеси во Република Македонија, а во контекст на пораките и заклучоците од софискиот Самит посветен на Западниот Балкан. 

„Владата на Бугарија, Премиерот Бојко Борисов, и воопшто бугарската држава, ги заслужуваат сите честитки за успехот на софискиот Самит, но и за севкупните напори кои изминатиов период резултираа со целосна актуализација на процесот на проширување на Западниот Балкан во рамките на Европската Унија.“ - изјави Османи на почеток од средбата, упатувајќи директни пораки на благодарност до домаќинот, амбасадорот на Бугарија, Иван Великов Петков. Османи додаде дека Република Македонија, изминатава година, во целост беше посветена на евроатлантската агенда, успешно имплементирајќи го притоа Планот 3-6-9, со што повторно се врати довербата како на граѓаните, така и на меѓународните партнери во европската перспектива на земјата. 

„Нашиот фокус останува реформската агенда, и наскоро излегуваме со нов План 18, со кој ќе ги адресираме сите потребни реформи кои произлегуваат од Извештајот на Комисијата, водечките иницијативи на Стратегијата, заклучоците од софискиот самит, но и сите останати релевантни извештаи кои се во насока на евроатланските процеси“, изјави Османи, додавајќи дека Македонија на дело ја демонстрираше својата сериозност и зрелост која очекува да резултира со одлука на Европскиот Совет во јуни за почеток на пристапните преговори, како и покана за НАТО, подоцна на Самитот во јули. 

Во сличен контекст пред амбасадорите свое обраќање имаше и министерот за надворешни работи, Никола Димитров. „Следните недели се од особена важност за Евро-интегративните перспективи на Македонија. Се наоѓаме пред одлучувачки момент кој траба да ја признае способноста на земјата да се справи со најголемата политичко-чувствителна ситуација во последните 15 години. Дополнително, постои јасна потреба да се демонстрира сојузништво и заеднички да се построиме во вистинскиот правец“, изјави МНР Димитров, потенцирајќи дека дојдено е времето Република Македонија заслужно да го започне европското патување со цел, од една страна, да се трансформира во силна европска демократија и да се натпреварува во реформите и во економијата со останатите земји; а од друга страна, заедно со своите партнери да се борат во справување со домашните и глобалните безбедносни предизвици.

Во продолжение министерот Никола Димитров се осврна на придобивките од одржувањето на Самитот ЕУ-Западен Балкан во Софија, и ја поздрави намерата на Хрватска да биде домаќин на следниот Самит во ваков состав за време на претседавањето со Советот на ЕУ во 2020. Демонстрираното единство на лидерите од земјите членки во ЕУ и лидерите од земјите од Западен Балкан, уште еднаш ги потврди перспективите на регионот. МНР Димитров повика силните пораки за поддршка да се стават во пракса: „Република Македонија демонстрираше искрен пристап и сериозност за која е потребна соодветна валоризација на јунскиот состанок на европскиот совет преку одлука за почеток на преговори, како и покана за членство во НАТО на самитот во јули“.
 

Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања д-р Кочо Анѓушев, учествуваше на дебатата насловена  „Економски разговори-Јавните финансии на крстопат“, организирана на Економскиот факултет во Скопје.

Вицепремиерот Анѓушев потенцираше дека станува збор за многу сериозна тема која ги засега сите граѓани на Република Македонија, односно за управување со буџетските средства кои се прибираат од даночните обврзници. 

„Владата мора транспарентно и одговорно да се однесува кога станува збор за управување со народните пари, и тоа оваа Владата го покажа и докажа во изминатите 12 месеци. Воедно, управувањето со овие средства треба да биде во насока на реализација  на капитални проекти, кои се за доброто на граѓаните и на економијата генерално.  Не смееме да ја поддржиме тезата дека Владата не треба да потроши ниту еден денар, бидејќи на тој начин економските текови ќе застанат. Крајната цел е да се најде соодветен начин за доброто управување со јавните финансии и правилно алоцирање на средствата за реализација на капитални инвестиции кои носат бенефит за општеството“, нагласи Анѓушев.

Во своето обраќање за време на свеченото отворање на дебатата, Вицепремиерот посочи неколку елементи во кои гледа можност за подобрување кога станува збор за зголемување на буџетските средства, како и за начинот на кој тие средства се наменуваат во насока на поинтензивен економски развој.

„Една од забелешките во извештајот за напредокот на Република Македонија од Европската комисија се однесуваше за нивото на сивата економија во државата. Тоа е сегмент кој може многу да се подобри и на тој начин да се приберат повеќе средства во буџетот. Како пример би можеле да го земеме земјоделското производство, кое според официјалните податоци на годишно ниво изнесува околу 1 милијарда евра, од кои околу 300 милиони евра се наменети за извоз. Согласно направените првични анализи стотина милиони евра земјоделски производи се продаваат, а да за нив немаме никаков официјален траг, а тоа е дисторзија на економскиот систем“, рече Анѓушев.

Во насока на зголемување на приходната страна на буџетот, а притоа да не се наруши воспоставениот економски систем, односно да се подобрат условите за водење на бизнис, вицепремиерот нагласи дека е потребна сеопфатна анализа за трансфер на цени на компании кои работат во Република Македонија, а матичната компанија работи во друга земја, како и измена на Законот за минерални суровини, со кои би се предвиделе даночни зафаќања во услови на купопродажба, односно промена на сопственоста на значајни компании од оваа дејност.

Кога станува збор за расходната страна, односно управувањето и насочување на јавните финансии, вицепремиерот Анѓушев истакна дека буџетските средства и средствата од заеми мора да се насочат кон реализација на капитални проекти, од кои би имало повеќекратен бенефит.

„Единствен начин на насочувањето на јавните финансии е да ги насочиме во проекти кои носат долгорочна одржливост и кои овозможуваат одржлив поврат на инвестициите и кои се во интерес на граѓаните и на економијата на Република Македонија. Владата на Република Македонија работи одговорно и токму во таа насока сме посветени на реализација на проекти со кои ќе се мултиплицираат ефектите во економијата“, подвлече Анѓушев.

На денешната дебата учествуваа и министерот за финансии д-р Драган Тевдовски, заменик министерот за економија д-р Кире Наумов, претседателот на МАНУ, академик Таки Фити, ректорот на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, проф. д-р Никола Јанкуловски, деканот на економски факултет проф. д-р Љубомир Дракулевски како и други еминентни имиња од економска фела.
 

Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев, денеска учествуваше на Завршната конференција „Има ли шанси отвореното општество во Македонија?”, по повод одбележувањето на 25-годишнината од постоењето на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Во своето обраќање, кое ви го пренесуваме во целост, премиерот Заев рече:

На почетокот дозволете ми да се заблагодарам за поканата да учествувам на завршната конференција ,,Има ли шанси отвореното општество во Македонија?”, по повод одбележувањето на 25-годишнината од постоењето на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Ја прифатив оваа покана како премиер на Република Македонија, бидејќи стигна на таа моја, актуелна адреса, но ве уверувам дека моите задоволство и обврска да прифатам се поттикнати многу повеќе од мојот идентитет како граѓанин на оваа земја. Имам длабоки емотивни и политички причини за тоа.

За време на режимот, заедно со граѓаните на Република Македонија, заедно со сите граѓани, без разлика на нивната политичка, етничка и било каква друга определба, го кренавме својот глас против заканата пред која беше исправена иднината на нашата земја, на нашето општество – заканата од затворено општество.

Граѓаните ја одбележаа црвената линија и рекоа гласно: “Ова е точка од која нема враќање. Чукна крајниот час за промена, за слобода. Ова е време за натпартиска, граѓанска битка!”

Поттикнати од поривот да го ослободат, да го отворат своето општество, граѓаните на Македонија создадоа услови за фер и демократски избори и мнозинството гласаше за победа на отвореното општество. Граѓаните застанаа на страната на победата со пенкало. Ненасилно ја ослободија „заробената држава“. Демократските сили се спротиставија на ретроградните структури, на оние кои сакаа да го затворат и заробат општеството.

Граѓаните повторно ги реафирмираа принципите на граѓанските демократските стандарди, на еманципираната политичка култура, човековите права и слободи за сите без исклучок, и неопходноста од транспарентност и отчетност на институциите во Република Македонија.

Почитувани пријатели и застапници на отворените општества,

Само тенденциозните, злонамерни и ретроградни политички формации можат да се обидуваат да го оспорат придонесот што во градењето на граѓанското општество во Република Македонија, го имаше и го има Фондацијата Отворено општество Македонија.

Ниту еден со елементарна политичка и општествена зрелост нема да може да најде аргументи да порекне дека Фондацијата

Отворено општество веќе 25 години се залага за создавање динамично и толерантно општество, во кое граѓаните се силни, активни и вклучени, a властите се бара да бидат одговорни, отчетни и отворени во креирањето на политикита за граѓаните.

Фондацијата Отворено општество – Македонија вложи многу за подобрување на животот на граѓаните. Континуираната поддршка на иницијативите што доаѓаа од граѓаните за граѓаните, како и поддршката за јакнење на владините институции, во голема мерка овозможија подобро образование и здравство, владеење на правото, почитување на човековите права, плурализам во медиумите и слобода на говорот.

Фондацијата посвети огромно внимание на младите, на маргинализираните групи и на локалните заедници како важен влог во градењето општество на еднакви граѓани. Како важен  влог во општество на силни и активни граѓани, кои знаат дека нивниот глас треба да биде слушнат кога се креираат политиките за нив.

И тој глас е слушнат.

Кога беше формирана актуелната Влада на Република Македонија, дадовме збор дека својата работа ќе ја темелиме на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владини институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Инициравме пакет активности кои недвосмислено се насочени кон транспарентност, отчетност и одговорност и ја одразуваат заложбата за целосно имплементирање на концептот отворена влада.

Не можам да не истакнам дека немаше подобар момент за да зборувам за отвореното општество, отколку што е актуелниот миг на нашата општествено-политичка стварност.

Овие денови сме исправени пред пресудни чекори да го решиме 25 годишниот спор за името. Се соочуваме со овој предизвик за Македонија и граѓаните да одат напред.

Со граѓаните на нашата земја зацртавме дека 2018-та ќе биде година на силни реформи и дека Македонија ја носиме во ЕУ, а со тоа Европа ја носиме во Македонија.

Со енергијата посветена на отворените прашања со соседите, со потпишувањето на Договорот со Бугарија и со продлабочувањето на релациите со Грција, ја сменивме перцепцијата за Република Македонија.

Со пријателството меѓу Република Македонија и Република Грција, кое наспроти сите очекувања, го изградивме за време на овој деликатен и чувствителен процес, решаваме спор за да го засилиме, зајакнеме достоинството и идентитетот на граѓаните во двете земји.

Регионот не смее да си дозволи нов циклус на враќање назад. Затоа, овој заеднички македонско-грчки порив за решение на 25-годишниот спор мора да успее. Ова е борба во која на темелите од минатото ќе изградиме просперитетна иднина.

И свесни сме дека светот внимателно ја следи оваа наша заедничка иницијатива. Благодарен сум на поддршката од меѓународната заедница, на сите наши пријатели што даваат личен ангажман, за да успее оваа историска можност за нашите држави, за регионот и за Европа.

И ете го одговорот – Да, отвореното општество има сериозна шанса во Македонија – и сите ние треба силно да се вложиме да ја искористиме таа шанса.

Во тој дух Владата на Република Македонија ќе продолжи максимално посветено и фокусирано сѐ до изнаоѓање дефинитивно решение на 25-годишниот спор. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народи никогаш не било поголемо. Ќе ги вложиме сите напори да извлечеме максимум од овој позитивен историски момент за двете држави.

Премногу е важна иднината за да го препуштиме просторот на затворената, опскурна (темна) алтернатива – мораме силно да се спротиставиме на поделбите, на популизмот, на изолацијата, на менталитетот "сите ни се непријатели".

Премногу е важно на граѓаните да им биде јасно дека изборот не е меѓу левата или десната политичка опција, туку меѓу отвореното или затвореното општество.

Почитивани претставници на Фондацијата отворено општество Македонија,

Почитувани активисти и борци за отворено општество,

Дозволете ми на крајот уште еднаш да ви го честитам значајниот јубилеј – 25 години постоење.

Минатата година нашата држава славеше 26 години од нејзината независност. Тоа значи дека програмите и активностите на Фондацијата отворено општество се вградени во темелите и во столбовите на граѓанското општество во Република Македонија. Ме информираа дека првите канцеларии на Фондацијата биле во просториите на Владата – што доволно кажува за меѓусебната соработка.

Работата на фондацијата низ сите овие години, е вткаена и во надежите и остварувања на нејзините граѓани. Граѓани, кои и низ бројните проекти на Фондацијата се уверија дека општествените заедници имаат потреба од одговорни општествени институции, а отвореното општество има потреба од силни граѓани, во услови на демократско владеење, слобода на изразување и почитување на правата на поединецот.

Министерството за труд и социјална политика, соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ“ бр.21/98 и 18/07), 24 мај 2018 година, четврток, „Св. Кирил и Методиј“, Денот на сесловенските просветители е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија.   

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните на Република Македонија им го честита празникот.