PM Gruevski meets head of OSCE/ODIHR Election Observation Mission to Macedonia

Prime Minister Nikola Gruevski had a meeting Tuesday with Julian Peel Yates, head of the OSCE/ODIHR Election Observation Mission, which monitored the June 5-snap parliamentary elections in Macedonia.

Министерот Сарачини на работна средба со претставници од Сојузот на стопански комори

Ако се почитуваат законите можно е олабавување, но не и укинување на казнената политика за малите и за средните претпријатија (МСП), изјави министерот за економија Ваљон Сарачини по денешниот работен појадок со претставниците на деловната заедница.

На државните универзитети ќе биде воведена Оракл академија

На петте државни универзитети во Република Македонија ќе биде воведена Оракл aкадемија, информира денеска министерот за образование и наука Панче Кралев на отворањето на „Денот на Оракл“.

Oracle Academy to be introduced at state universities

Oracle Academy will be introduced at the five state universities in Macedonia, said Minister of Education and Science Pance Kralev at Tuesday's opening of "Oracle Day".

Minister Ivanovski assesses administration through direct communication with citizens

Some citizens are satisfied from the administration's work in the Central Register, while others partially. In general, they would like to wait less at windows, along with increased efficiency through networking of institutions, for the purpose of swift obtaining of documents, said Minister of Information Society and Administration Ivo Ivanovski, who polled Tuesday citizens at the Skopje-based Central Register over their satisfaction from the administration and the problems they come across

Ивановски ја оценува администрацијата преку директна комуникација со граѓаните

Дел од граѓаните се задоволни од работата на администрацијата во Централниот регистер, а некои се делумно. Генерално во целата администрација бараат да се намали чекањето пред шалтерите, најчеста појава во вторник и во петок, како и поголема ефикасност преку поврзување на институциите со цел побргу да ги добијат бараните документи.

Бизнис форум во Вашингтон: Македонија – најконкурентна европска бизнис дестинација

Министерот за странски инвестиции Бил Павлески вчера во Вашингтон учествуваше на бизнис форумот „Македонија – најконкурентна европска бизнис дестинација“,кој го организираше македонската Амбасада во САД.

Washington forum "Macedonia - Most Competitive European Business Destination"

Minister for Foreign Investments Bill Pavleski took part Monday in Washington at business forum "Macedonia - Most Competitive European Business Destination", hosted by the Macedonian Embassy to the United States

Prime Minister Gruevski recommends relocation of the Veles Smelter

As a result of the public reactions and an analysis of the advantages and disadvantages of the process and the possible risks involved, and through consideration of the expressed positions and public perception and consultations of experts in the matter, the President of the Government of the Republic of Macedonia Mr. Nikola Gruevski addressed the situation regarding the possibility of an eventual restarting of the Veles Smelter.

Премиерот Груевски препорачува дислокација на Топилницата

Како резултат на реакциите во јавноста, и анализа на силните и слаби страни на процесот, како и на можните ризици, согледување на изнесените ставови и перцепциите на јавноста, и консултации со познавачи на приликите, претседателот на Владата на Република Македонија Никола Груевски, ја разгледа состојбата околу можностите за евентуално рестартирање на Топилницата во Велес.

Pages