Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлуки за започнување на постапки за доделување на рибите по пат на концесија за повеќе риболовни води. Со доделувањето на концесиите на рибите од риболовните води се овозможува користење на рибите преку одржлив развој за стопански, рекреативен и спортски риболов, односно вршење стопански риболов.

Започнатите постапки за доделување концесии на рибите за органзирање рекреативен риболов се однесуваат на рекреативните зони на Охридското и Дојранското езеро, риболовните ревири Црна Река 1 –Демир Хисарски, Црн Дрим 2, Злетовска Река, Треска 1 – Кичевски и Акумулација Матка, а за вршење стопански риболов на риболовните подрачја Охридско и Дојранско езеро.

Стопанисувањeто со рибите е детално уредено во Риболовните основи за одделните риболовни води кои преставуваат стручни судии за начинот на стопанисување со рибите и гарантираат одржливо користење и заштита на рибите.

Риболовната основа за риболовнта вода Охридско Езеро во почетокот на 2018 година е изменета во правец на целосна заштита и одржливо користење на рибите во езерото. Конкретно, направени се измени во делот на  утврдување на периодот на мрест и времето во кое е дозволен риболовот и детално се уредени специфичните локации на мрест на рибите, особено за охридската пастрмка, охридската белвица и крапот. Исто така, заради одржување на популацијата намалени се количините на дозволен улов на видот охридска белвица. Направени се измени кои ги  задоволуваат потребите на рекреативните риболовци, а со тоа и развојот на риболовниот туризам. Значајно е тоа што во оваа постапка за доделување концесија на рибите од риболовната вода Охридско Езеро се доделуваат на користење според овие измени.

Рибите од риболовните ревири и рекреативните зони за организирање рекреативен риболов, како и за вршење стопански риболов се доделуваат на концесија за период од шест години, по пат на јавен повик согласно Законот за рибарство и аквакултура и Законот за концесиии и јавно приватно партнерство.

 

Почитувaни,

Оваа лидерска средба ја свикавме за да одлучуваме заедно и за да избереме стабилност, безбедност и иднина - наместо омраза, поделби и минато.

Граѓаните очекуваат од нас мудри и државнички одлуки. Наша највисока патриотска должност е да им ја обезбедиме иднината на граѓаните. Вечерва, ние, партиите кои сме за НАТО и ЕУ, се обрзуваме дека тоа ќе го исполниме. А, граѓаните, на референдум ќе одлучат и ќе кажат ДА ЗА СВОЈАТА ИДНИНА. 

Сите ние, кои останавме посветени до крај на оваа лидерска средба, сите сме за влез на Македонија во НАТО и ЕУ. Заедно, сме за успех на референдумот на кој ќе одлучуваат граѓаните. Потенцирам, сите што останавме сме за успешен референдум како процес.

Вечерва разговарав со лидерите на политичките партии и ги информирав за можната формулација на референдумското прашање кое би се движело во следнава насока:

„Дали сте за членство во Европската унија и НАТО, со приќање на Договорот меѓу Република Македонија и Република Грција?“.

Разговаравме и за насоката на која не упатува член 27 од Законот за референдум, според кој, во услови кога Собранието треба да донесе некоја исклучително важна одлука во иднина, потребно е, референдумот да биде консултативен, со цел граѓаните на

Република Македонија да бидат консултирани за вака важно прашање, пред да се донесе одлуката, а согласно Договорот со Грција тоа е одлуката за уставни промени.

Во секој случај, волјата на мнозинството граѓани изразена на референдум, ќе биде конечна за сите политички чинители, во Собранието на Република Македонија.

За ова разговаравме сите политички партии кои останавме до крај на лидерската средба.

 

Почитувани,

Однесувањето на Христијан Мицкоски кое вечерва го демонстрираше во име на ВМРО-ДПМНЕ, е несериозно, неодговорно и навредливо кон сите политички субјекти и кон сите граѓани на Република Македонија.

Ако е Мицкоски за НАТО и ЕУ, и за просперитетна иднина на Република Македонија, тој вечерва требаше да седи, рамо до рамо, со лидерите на политичките партии и да носи одлуки во интерес на граѓаните на нашата земја.

Наместо тоа, Мицкоски одлучи да избега од лидерската средба, а со тоа и да избега од одговорноста за ова историски најважно прашање за македонската иднина.

Што е тоа што Мицкоски не сакаше да го каже пред сите политички лидери, а е спремен да го каже на лидерска средба во помал состав?

Но, јас сум широк човек. Прашањето е премногу вредно за Македонија и вреди да се разговара и понатаму.

Затоа, утре, во 12:00 часот, закажувам уште една лидерска средба, во помал состав, на којашто Мицкоски ќе има уште една можност да се изјасни за тоа дали е за Македонија во НАТО и ЕУ и дали е за тоа граѓаните непречено да одлучуваат за иднината на Македонија.

Ние сме тука, обединети, да покажеме дека ќе одиме напред и ќе успееме да донесеме подобра иднина за сите граѓани.

Република Македонија продолжува напред.

Кажуваме ДА за македонската иднина

 

Националниот координатор, Борче Петревски, и заменик Националниот координатор, Златко Апостолоски, од Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам ја претставуваа Република Македонија на првата конференција на Организацијата на обединетите нации (ООН) за високи претставници на земјите членки на ООН за борба против тероризам на 28-29.06.2018 во Њујорк, САД. За време на конференцијата Националниот координатор се обрати во салата на Генералното собрание за време на третата сесија на која главна тема на дискусија беше зајакнување на меѓународните активности за превенирање на насилен екстремизам со вклучување на младите и спречување на злоуботреба на нови технологии и интернетот од страна на терористи. Во својот говор, Националниот координатор ја истакна важноста на сеопфен инстутиционален и општествен одговор во спречувањето на насилниот екстремизам. Дополнително,  ја нагласи потребата за вклученоста на организациите од граѓанското општество и улогата на образованието во разните аспекти на превенирање на радикализација и екстремизам.

На маргините на конференцијата, остварени беа билатерални состаноци со претставници на делегациите на САД и Бугарија, и претставници на невладини организации кои работат во полето на превенирање и спречување на насилен екстремизам. 

Исто така, остварени беа и средби со претставници на Бирото за борба против тероризам при Стејт Департментот на САД во Вашингтон. Теми на дискусија за време на состаноците беа активностите и мерките кои ги има преземено Владата на Република Македонија и Националниот комитет во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот и билатерална соработка помеѓу Република Македонија и САД во справувањето со двете негативни општествени појави.


Изјава на м-р Борче Петревски, Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам во Владата на Република Македонија

Њујорк, Петок, 29 јуни 2018

 

Генерален Секретар на Обединетите Нации,
Заменик Генерален Секретар на Канцеларијата на ОН за борба против тероризам,
Ваши Екселенции,
Претставници на земји членки на ОН,
Членови на граѓански организации,
Учесници на Конференцијата,

Ми претставува чест и привилегија да имам можност да зборувам пред вас денес, и да дискутирам за глобалната закана од насилниот екстремизам и тероризам. Моето име е Борче Петревски, Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам од Република Македонија. Го водам Националниот комитет за спречување на насилниот екстремизам и борба против тероризам, кое е владино тело формирано на 1 јули, 2017, со координативни и советодавни надлежности. Целта на комитетот е да се намали заканата од тероризам, да не се нанесе штета, туку да се зајакнат државните вредности и човекови права, преку сеопфатен владин и општествен пристап. 

Како и другите земји членки на ОН, нашата Влада ја препозна важноста на спречувањето и борбата против насилниот екстремизам кој може да доведе до тероризам. Затоа, Владата го формираше Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризам, кој брои членови од 22 министерства и институции. Ова тело ги подготви националните стратегии и акциониот план за спречување насилен екстремизам и борба против тероризам, кои се базираат на четири столба од Глобалната стратегија на ОН и Стратегијата на ЕУ за борба против тероризам. Стратешките документи беа усвоени од нашата Влада во март оваа година и сега сме во процес на координирање на имплементацијата на активностите и мерките опфатени во двата акциони планови. 
 
Има две работи кои сакам да ги нагласам во мојот говор кои се поврзани со темата на оваа седница – спречувањето на насилен екстремизам. Првин, би сакал да ја истакнам важноста на граѓанските организации околу прашањата поврзани со спречувањето и борбата против насилниот екстремизам. Нашата Влада ја охрабрува инволвираноста на чинителите од граѓанското општество во секој сегмент од процесите за спречување и борба против насилниот екстремизам. Имено, за време на подготвувањето на Националната стратегија и Акциониот план за борба против насилниот екстремизам, Националниот комитет ги покани сите групи од граѓанското општество да придонесат со својата експертиза преку јавни консултации. Претставниците кои беа вклучени беа, меѓу другото, од невладини организации, тинк-тенк организации, верски и локални заедници, младински организации, училишта и организации на жени. Ние продолжуваме на дневна база да се координираме, да соработуваме и комуницираме со нив и да ги инволвираме во активностите кои ги спроведуваме. На пример, одржуваме состаноци со лидери на верски заедници и групи, активно учествуваме во проекти кои се отпочнати од невладини организации, и каниме претставници на групи на граѓански општества на работилници и обуки поврзани со борба против насилниот екстремизам.   

Второ, Националниот комитет, во смисла на спречување и борба против насилниот екстремизам го има како приоритет ставено ангажманот на младите. Нашето тело брои и претставници од Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, кои се две водечки институции инволвирани во активности со младинската таргет група. Важно е тие да се инволвирани во решавање на прашањата поврзани со спречување и борба против насилниот екстремизам затоа што нивните вработени се на линијата на фронтот кога се работи за борба против радикализација и насилен екстремизам. Нивната улога е да идентификуваат рани знаци на радикализација во училиштата, да организираат слободни активности за ученици од основните и средните училишта со цел да спречат учениците да не бидат вовлечени во сомнителни групи, да воспостават и да го зацврстат мостот меѓу училиштата и семејствата. 

Сметаме дека овие две прашања се неотуѓиви и клучни во постигнување на нашите заеднички цели. 

Ви благодарам за вашето внимание и со нетрпение очекувам овие прашања да ги дискутираме за време на Конференцијата. 

 

“Овој Договор е израз на нашата заедничка посветеност за дефинирање на одржливи, трајни решенија во справување илегалната миграција и прекуграничниот криминал. Нашата досегашна соработка во справувањето со илегалната миграција покажа дека кога работиме заедно можеме успешно заеднички да ги решиме предизвиците. Во тој контекст, овој Договор ја отвара вратата за поинтензивна соработка заснована на доверба и меѓусебно почитување“.

Ова, меѓу другото го истакна денес во Брисел, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски а по повод потпишувањето на Договорот за статус меѓу Европската Унија и Република Македонија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија, што го потпишаа министерот Спасовски и Европскиот комесар за миграции, внатрешни работи и граѓанство, Димитрис Аврамопулос .

Со овој Договор, како што потенцираше министерот Спасовски, Република Македонија го зајакнува својот партнерски однос со Европската Унија, обезбедувајќи  Агенцијата и Република Македонија како рамноправни партнери да превземаат заеднички акции насочени кон спречување на илегалната миграција и прекуграничниот криминал.

“Претходните години, Република Македонија освен со  внатрешната криза предизвикана од непочитување на правото и девалвација на иснституциите на системот,  се соочи и со големи предизвици предизвикани од мигрантската криза во светот. Ова ја стави Република Македонија пред  тежок испит, да го покаже пред светот својот капацитет да се справи како со внатрешните така и со надворешните предизвици. Денес, мојата земја чекори на патот на евроатланските интегративни процеси помогната од своите соседи, во кој гледа пријатели.   Фактот што Европската унија, ја препозна Република Македонија како посветен и стабилен партнер, со кој ќе склучи договор за да обезбеди уште посигурни граници и поголема безбедност на граѓаните и на Република Македонија и на Европската Унија, е уште една потврда   дека мојата земја чекори по патот на напредокот“, потенцираше Спасовски.

Заблагодарувајќи се на континуиранта поддршка и помош на ЕУ во зајакнувањето на техничките, оперативните и кадровски капацитетите на македонските гранични полициски сили, министерот Спасовски напомна дека  позитивното искуство, помошта што ја имаше Република Македонија од присуството на повеќе од 3000 странски полициски службеници за изминатиоте три години , охрабрува дека со овој договор сме на вистинскиот пат, но овој пат трасирајќи подолгорочна и подлабока соработка со земјите членки на Европската Унија во името на што побезбедни европски граници.       

Еврокомесарот Аврамопулос, пак, од своја страна честитајќи и на нашата земја за овој важен исчекор во поконкретната оперативна соработка меѓу ЕУ и Македонија, потенцираше дека денешниот договор ќе овозможи целосно искористување на сите потенцијали на Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, а во насока на брзо реагирање при евентуалните миграциски предизвици и заштита на нашите заеднички граници.

                                                                              

Денес во Радовиш, Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерот и заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки и Јани Макрадули, присуствуваа на пуштањето во употреба на новата пречистителна станица за третман на отпадни води. 

Во присуство на шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија, амбасадорот Семуел Жбогар, директорот на WTE/ЕВН груп, Вернер Казагранде, градоначалникот на општина Радовиш, Герасим Конзулов и други гости, владините претставници ги истакнаа клучните придобивки од овој проект којшто ќе опслужува 25.000 граѓани од овој крај.

„За само неколку месеци успеавме да комплетираме и пуштиме во употреба 4 пречистителни станици во градовите Струмица, Кичево, Прилеп, Радовиш, проекти финансирани од ИПА фондовите и дел од буџетски средства. Ме радува посветеноста и темпото на брза реализација со кои локалните самоуправи и државните институции пристапуваат во реализација на проектите финансирани со ИПА средствата. Сакам и во иднина да охрабрам уште поинтензивно работење во реализација на ИПА проектите. Тоа покажува дека Република Македонија решително и забрзано чекори на европскиот пат. Што би рекол амбасадорот Жбогар – возот на Македонија веќе се движи кон ЕУ!“ истакна премиерот Заев на почетокот на своето обраќање. 

Како што објасни премиерот Заев, „Наводнувањето на земјоделските површини ќе се врши со чиста и здрава вода, што е предуслов за производство на здрава храна. Во Радовишката река нема повеќе да се одлеваат отпадни води, туку пречистена вода од станицата. Проектот опфаќа и изградба на нов колекторскиот систем како и обнова на канализационата мрежа. Ова е мал но многу значаен чекор кон достигнување на европските стандарди за здрава и чиста животна средина и квалитетен живот“.

Заблагодарувајќи се на локалната самоуправа и градоначалникот Конзулов за посветениот ангажман, на WTE/EVN груп за успешната реализација на проектот и на граѓаните – даночни обврзници во Европа, чиј придонес е огромен во помошта што ни ја пружаат преку европските фондови, премиерот Заев заклучи дека „ Република Македонија ќе продолжи да учи и применува искуства од европските земји во управување со ваков тип на врвни технологии. Интеграцијата на Македонија кон ЕУ значи дека Македонија ја носиме во Европа, но ваквите иницијативи се јасен пример со којшто Европа ја носиме тука, дома, кај нас во Македонија, низ убавите градови на нашата земја“.

Министерот за финансии, Драган Тевдовски во своето обраќање истакна дека „ настојуваме што е можно повеќе да ја зголемиме искористеноста на претпристапните фондови во вид на грант средства од Европската унија. Заклучно 2017 година имаме висок степен на реализација на ИПА кој се искачи на високи 83%. Минатата година, имавме историска највисока реализација на ИПА средствата, скоро двојно повисока во однос на претходните години. Годинава ги финализиравме најкрупните проекти финансирани преку ИПА, како Демир Капија-Смоквица и пречистителните станици“. 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки истакна дека „ Овој финализиран проект претставува продолжение на многу проекти спроведени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да се подобрат еколошките стандарди и условите за поздрав живот за граѓаните на оваа општина. Актот на завршувањето на овој проект претставува особена важност во исполнување на законските обврски, како и реализирањето на поставените цели за подобрување на квалитетот на водите на Радовишката Река. Со тоа директно се влијае во подобрувањето на квалитетот на еколошките, санитарните и сите други општествени услови во регионот“. 

Овој проект, финансиран од ИПА фондови и дел од буџетски средства од државата, со вкупна вредност од околу 5 ипол милиони евра, вклучува нова пречистителна станица за третман на отпадни води, ревитализирана и проширена примарна канализациона мрежа, како и колектори и нов пристапен пат во општината Радовиш, со што се решава проблемот со отпадните води, а се намалува и надземното и подземното загадување.  

Националниот комитет за спречување на насилниот екстремизам и борба против тероризмот претставен од Националниот координатор Борче Петревски, кој беше придружуван од замениците Џеладин Ајвази и Златко Апостолоски, денеска со заменик-помошникот државен секретар на САД и шеф на Бирото за конфликти и операции за стабилизација, Пит Мароко и неговите соработници на работна средба, разговараа за приоритетите и иницијативите за спречување на насилниот екстремизам и напорите за зајакнување на регионалната соработка со земјите од Западниот Балкан. Воедно, ја потенцираа и важноста за меѓуверски дијалог во Република Македонија.

Мароко, кој е во посета на Македонија во рамки на неговата турнеја низ земјите од Западниот Балкан, упати честитки за чекорите кои земјата ги презема во остварувањето на евроатлантските аспирации, посебно потенцирајќи дека Договорот со Грција е резултат на комплексни разговори и преговори.

Претставниците на Националниот комитет за спречување на насилниот екстремизам и борба против тероризмот и претставници од Стејт департментот споделија искуства од активностите кои се преземаат за спречување на радикализацијата и насилниот екстремизам кои водат кон тероризам и се согласија дека надминувањето на овие проблеми се врвни безбедносни приоритети на Република Македонија.

Истовремено, како многу важна, беше оценета  соработката со земјите во регионот и вклучувањето на Македонија во регионалните Програми за превенција на насилниот екстремизам.

Националниот координатор Петревски го запозна американскиот заменик-помошник државен секретар Мароко со конкретните активности кои Националниот комитетот за спречување на насилниот екстремизам и борба против тероризмот ги презема во тековната 2018 година, како и со приоритетните цели кои се планираат за периодот 2019-2022 година.

Тој истакна дека Владата на Република Македонија е посветена на  превенцијата и сузбивањето на овие закани со координирана акција и заедничка стратегија со стратешките партнери на Република Македонија, САД, земјите на ЕУ, како и нашите соседи во регионот.

На средбата беше оценета важноста на двете Национални стратегии, за борба против тероризмот и за спречување на насилен екстремизам, кои со пропратни акциски планови, беа усвоени на седницата на Владата на Република Македонија, на шести март годинава.

 

Ве информираме дека претседателот на Владата на Република Македонија и Претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев, закажа лидерска средба.

Заради исклучителниот политички момент кој наложува проширување на институционалната рамка на лидерските состаноци, на оваа средба во формат 1+1 (лидерот на партијата плус уште еден претставник на политичката партија), се поканети партиите со повеќе од еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

Лидерската средба ќе се одржи утре, на 18 јули, во 18:00 часот, во Клубот на Пратениците.
 

“Насилството врз жените и семејното насилство не е само женско, туку национално прашање, родовата еднаквост не е само прашање на фундаментални човекови права, туку и основа за просперитет и одржлив развој”.

Ова го рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на вчерашната јавна расправа за предлог акцискиот план за спроведување на Конвенцијата  на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Јавната расправа беше организирана од Клубот на пратенички на Собранието на Р. Македонија и Министерството за труд и социјална политика, а на која учествуваа и граѓански организации.

Министерката посочи дека ратификувањето на Истанбулската конвенција претставува револуционерен чекор во превенцијата и борбата против родово базираното насилство, но клучниот предизвик е доследната имплементација на обврските што се презедоа со прифаќањето на оваа конвенција.

„Сигурна сум дека сите заеднички, секој од нас ќе го даде максимумот за во наредните пет години  во секој регион да имаме минимум еден пакет на услуги за заштита и поддршка од сите форми на насилство врз жените, но и измени и усогласување на сите потребни закони во насока на заштита од родово базирано насилство“, истакна Царовска.

Националниот акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство е стратешки документ на Владата. Со овој докумет се дефинираат активностите, кои институции се надлежни, но и временската рамка во која Конвенцијата треба да стане дел од законодавството.

Статистиките покажуваат дека најголем дел од жртвите на родово базирано и смејено насилство во Македонија се жени.

Владата на редовната 80-та седница го прифати Предлог-законот за изменување на Изборниот законик, по скратена постапка. Со предлог-законот ќе се овозможи избор на Државната изборна комисија и ќе се надминат објективните слабости во праксата.

Измените се однесуваат на неколку ставови од членот 27. Во него, целосно се брише ставот 3 кој гласи: „Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието“

Во ставот 4, кој гласи: „Од кандидатите на предлогот на листата, политичките партии во опозиција предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, a партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија“, се бришат зборовите „на предлогот на листата“. 

Во ставот 5, кој гласи: „Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници“, се брише зборот „двотретинско“.

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Министрите на седницата ја разгледаа и ја усвоија информацијата за активностите за редефинирање на начинот и утврдување на критериумиите за наменските и блок дотации за општините. Притоа, Владата го задолжи Министерството за локална самоуправа до крајот на декември 2018-та година да достави предлог за редефинирање на начинот и утврдување на критериумиите за наменските и блок дотации за општините.

На 80-тата седница, Владата ја прифати и информацијата со предлог текст на Меморандум помеѓу министерството за транспорт и врски на Република Македонија и министерството за градежништво, сообраќај и инфраструктура на Република Србија за размена на искуства во областа на е-просторот. Меморандумот предвидува соработка и размена на искуство во областа за организирање и имплементација на системот е-простор во Република Србија, по моделот кој е имплементиран во Република Македонија.

На предлог на министерството за труд и социјална политика, Владата ја разгледа и ја прифати предлог-уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2019-та година. 

Како материјал за информирање Владата на седницата го разгледа конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за правда. Истовремено, Владата му препорача на Државниот завод за ревизија да постапи по службена должност по наодите од истиот. Во исто време Владата го задолжи министерството за правда да подготви Акциски план со точно дефинирани рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на регуларност за 2016 година во функција на надминување на утврдените состојби и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата на Република Македонија и до Државниот завод за ревизија. Исто така, според наодите во  извештајот на Државниот завод за ревизија, Владата ги задолжи сите министерства и други органи на државна управа, во сите случаи каде што има основа за сомневање, во исправноста во постапката при изградбата на објектите за кои се тие инвеститори, да покренат постапка за одземање на лиценцата на изведувачите за тој објект (проектанти, ревиденти, надзор, изведувач и др.)

На денешната седница, беше усвоена информацијата за повеќегодишна набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2020 за потребите на населението на Република Македонија. За спроведување на набавката е задолжено Министерството за здравство.

Министрите, на 80-тата седница ја разгледаа и ја прифатија информацијата за исполнетоста на условите (простор, опрема и кадар) на Друштвотo за производство, трговија, транспорт и услуги Ф&М 2017 ДОО Експорт - Импорт, во село Врапчиште, Гостивар за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со предлог-одлука. 

Од областа на здравството, Владата ја прифати и информацијата за започнување на подготвителни работи и претходна анализа за можноста за формирање Регионален проект за фракционирање на крвна плазма и безбедност во снабдувањето со крв. Подготвителните активности за овој проект е задолжено да ги започне Министерството за здравство. 

На денешната, редовна седница Владата го именуваше Стојанче Ангелов, за Национален координатор за прашања поврзани со здружението на бранители. 

Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев, денеска го прими во официјална посета еврокомесарот за соседска политика и проширување на ЕУ Јоханес Хан, кој со оваа посета ја реализираше неговата најава веднаш после одлуката на Европскиот Совет, дека на 17 јули ќе дојде во Скопје за да го означи стартот на скрининг процесот за нашата земја пред отворањето на поглавјата за преговори со ЕУ кое е закажано за јуни 2019 година.

Еврoкомесарот Хан, денеска, веднаш по тет-а-тет средбата со Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, присуствуваше на седницата на владата, на која е усвоена информацијата за концептот и структурата на преговори за пристапување на Република Македонија во Европската Унија, и на која се назначени д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата задолжен за европски прашања, за главен политички преговарач и шеф на Делегацијата за преговори со Европската Унија, и м-р Бојан Маричиќ за заменик на главниот политички преговарач, и за главен технички преговарач и шеф на техничкиот преговарачки тим.

Веднаш после седницата на Владата на РМ, Премиерот Зоран Заев и еврокомесарот Јоханес Хан одржаа заедничка прес конференција.

На конференцијата за новинарите, Претседателот на Владата на РМ, Зоран Заев, истакна дека Република Македонија овие денови има причини да слави и со тие причини да се впушти во работа – во исполнување на последните задачи чија успешна реализација, догодина ова време, ќе овозможи да се отворат првите поглавја од последната фаза од преговорите за членство во Европската Унија.

Премиерот Заев во своето излагање пред медиумите потсети на најзначајните успеси направени во изминатата година и истакна дека врз основа на силната политичка волја и посветеност, беа спроведени итните реформски приоритети, врз основа на кои земјата, во април 2018 година, ја доби безусловна препорака за почеток на преговорите за членство во ЕУ, а двата големи успеси на полето на добрососедските односи - Договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, и Договорот за македонско-грчкиот спор за името и за градење на стратешко партнерство меѓу двете држави го отворија патот за почеток на преговорите со ЕУ во јуни 2019 година, како што заклучи Европскиот совет на 28 јуни 2018.

„Како што најавивме, денес, со еврокомесарот Хан ги дефиниравме следните чекори на скрининг и подготовка на преговорите кои треба да започнат во јуни 2019 година. Утврдивме заедничка динамика на чекорите во наредните месеци и започнавме со осмислување и поставување на структурата за скрининг и за преговори со ЕУ, и од наша страна, и од страна на Европската комисија“, истакна премиерот Заев на заедничката прес конференција со еврокомесарот Хан.

Тој информираше дека на утринската тематска владина седница, комесарот Хан го претстави начелниот план за текот на скринингот што ќе го спроведува Европската Комисија, на која, владиниот преговарачки тим кој денеска беше назначен, ќе ѝ го претстави предлог концептот за преговарачка структура и со соодветни предлог-одлуки до крајот на месец јули 2018 година.

„Преговорите за членство со ЕУ се историска задача за институциите, но и за целото општество. Затоа испраќаме порака дека овој врвен државен приоритет ќе го предводи Владата, но во него ќе учествуваат и Собранието, судството, опозицијата, граѓанското општество, бизнис заедницата, медиумите и буквално сечиј придонес е битен. Последната делница од патот до членството во Европската Унија денеска е јасно обележана! Македонија оди напред!“, нагласи премиерот Заев на денешната заедничка прес конференција со еврокомесарот Хан, веднаш после владината седница на која е усвоена информацијата за концептот и структурата на преговори за пристапување на Република Македонија и тимот за преговори со Европската Унија.

Евркокомесарот Јоханес Хан на прес конференцијата истакна дека сега вратата на Европската унија е ширум отворена и ги повика граѓаните да учествуваат на претстојниот референдум, особено младите, а сите политички партии да се постават над партиските интереси за евроатланските перспективи на земјата.