Прес-конференција на Владата на Република Македонија, од областа на економијата и на земјоделството

И З В Е С Т У В А Њ Е

Владата на Република Македонија денеска (среда, 26.09.2012 година) ќе одржи прес-конференција. 

На прес-конференцијата ќе говори г-дин Александар Ѓорѓиев, портпарол на Владата на Република Македонија.

Тема на прес-конференцијата се повеќе одлуки од владината седница, од областа на економијата и на земјоделството.

Прес-конференцијата ќе се одржи во просториите на Владата на Република Македонија.

Почетокот е предвиден за 10:30 часот.

Покануваме Ваша екипа да ја проследи прес-конференцијата.