Промовирање на новата ролерско велосипедска патека

И З В Е С Т У В А Њ Е

Претседателот на Владата на Република Македонија, г-дин Никола Груевски, денеска (вторник, 13 март 2012 година) ќе присуствува на промовирањето на новата ролерско велосипедска патека на левата страна на Kејот на реката Вардар.

Настанот ќе се одржи во близина на мостот „Гоце Делчев“.

Почетокот на настанот е предвиден за 13:30 часот.

Покануваме сниматели и фоторепортери да го проследат настанот.